Thursday, June 13, 2013

"Loại ngay thủy điện 6, 6A rất khó"

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: "Loại ngay thủy điện 6, 6A rất khó"

13/06/2013 14:31 (GMT + 7)
TTO - Bên hành lang Quốc hội sáng nay 13-6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang đã trả lời báo chí về “số phận” hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Ông Quang nói: Về hai dự án này, người ta nói “quả bóng” đang ở chân Bộ Tài nguyên và môi trường, nhưng thực ra có hai vấn đề. Một là việc Bộ Tài nguyên và môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hai là liên quan đến Nghị quyết 49 của Quốc hội, quy định về các dự án nếu lấy trên 50 hecta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì phải xin chủ trương của Quốc hội.
* Vậy công tác thẩm định của Bộ Tài nguyên và môi trường đã tiến hành đến đâu, thưa ông?
- Về công tác thẩm định thì chúng tôi đang triển khai. Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định rồi và hội đồng đã tiến hành xem xét báo cáo của chủ đầu tư, nhưng qua thẩm định bước đầu còn một số vấn đề bộ yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung làm rõ. Cho đến nay chủ đầu tư chưa bổ sung những nội dung mà Hội đồng thẩm định yêu cầu. Bao giờ chủ đầu tư gửi bổ sung theo yêu cầu đó thì bộ sẽ tiến hành thẩm định, ở hai nội dung chủ yếu là tác động môi trường và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.
* Đã có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị loại bỏ hai dự án này ra khỏi quy hoạch điện vì nếu làm thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vườn quốc gia Cát Tiên, ông nghĩ sao?
- Đây là hai dự án nằm trong quy hoạch, sau khi có quy hoạch thì chủ đầu tư đã có thời gian chuẩn bị tương đối dài, nếu đưa ra khỏi quy hoạch ngay bây giờ thì mình cũng nên xem xét vì người ta đã có thời gian chuẩn bị rồi. Đây là quy hoạch của ngành điện liên quan đến Bộ Công thương.
* Một trong những lý do khiến Vườn quốc gia Cát Tiên chưa được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì sự đe dọa của thủy điện?
- Chuyện nay Hội đồng thẩm định của bộ sẽ có ý kiến, bây giờ tôi không nói cụ thể. Sau khi làm xong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ và báo cáo Quốc hội. Ở đây liên quan đến quy định các dự án đầu tư mà lấy từ 50 hecta rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trở lên thì phải báo cáo Quốc hội, nghĩa là phải thông qua một bước nữa rất khó. Khi thông qua Quốc hội cho phép về mặt chủ trương thì mới tiến hành được.
* Nếu trước sau gì cũng phải trình dự án ra Quốc hội, trong bối cảnh có nhiều ý kiến ở Quốc hội đề nghị loại hai dự án này, vậy nên chăng loại trước thì hơn?
- Bây giờ loại ra thì rất khó. Loại ra vì cái gì? Nếu theo Nghị quyết 49 của Quốc hội thì vẫn phải trình ra Quốc hội xin chủ trương chứ không phải loại ngay, khi trình ra thì Quốc hội có thể đồng ý hoặc không đồng ý về chủ trương.
* Quan điểm của bộ trưởng đối với hai dự án này như thế nào?
- Quan điểm là cứ theo quy định pháp luật hiện hành, nếu ảnh hưởng đến môi trường và các vấn đề xã hội khác thì chúng tôi sẽ làm theo pháp luật. Nhưng chúng ta cũng phải thấy là đang kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư vào rồi thì cũng phải trân trọng, xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân.
* Giả sử hai dự án này bị loại bỏ trong khi chủ đầu tư đã có quá trình chuẩn bị như bộ trưởng nói, vậy ngân sách có phải đền bù gì không?
- Bỏ ra thì phải chịu, nếu không đảm bảo yếu tố về môi trường thì phải xử lý theo quy định pháp luật.

No comments:

Post a Comment