Wednesday, June 19, 2013

208 tỷ đồng phát triển Vườn quốc gia 7.000 ha đến 2020.

208 tỷ đồng phát triển Vườn quốc gia Tràm ChimThứ ba, 21/05/2013, 08:19 (GMT+7)
UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phê duyệt đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim từ nay đến năm 2020. Tổng diện tích Vườn quốc gia Tràm Chim rộng 7.313ha sẽ được phân thành những khu chức năng như: khu sinh thái, khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu dịch vụ, du lịch…
Mục tiêu nhằm bảo tồn các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm ở vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười; xây dựng hệ thống vận hành và quản lý chế độ ngập nước phù hợp; bảo tồn loài sếu đầu đỏ và các giá trị của khu Ramsar vừa được công nhận…
Tổng kinh phí đầu tư phát triển bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim khoảng 208 tỷ đồng.
NGUYỄN THANH

Ambitious project to preserve Tram Chim National Park
The People’s Committee of Dong Thap Province has recently approved a project to preserve and sustainably develop the Tram Chim National Park until 2020 at a cost of VND208 billion.
The 7,313 hectare park will be divided into functional areas, such as the ecological area, tourist and services area, and a wildlife sanctuary.
The project aims to protect the ecosystem of the wetland and rare animal and plant species in Dong Thap Muoi; build an operational system to control flood level; and protect the red-crown cranes and the newly-recognized Ramsar site in Ca Mau Province.
By Nguyen Thanh – Translated by Thuy Doan

No comments:

Post a Comment