Saturday, June 29, 2013

Giữ rừng Cát Tiên không vì thủy điện Đồng Nai 6 và 6A để thu lợi từ dịch vụ môi trường rừng, giữ nước, bảo vệ sức khỏe,...!

Thu 309 tỷ dịch vụ môi trường rừng26/06/2013, 11:07:25 AM (GMT+7)

(Vfej.vn)-Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã đạt hơn 309 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch.

Đến nay có 36 tỉnh có rừng trong cả nước tiến hành nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, trong đó 29 tỉnh đã thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để chủ trì triển khai chính sách và tiếp nhận tiền dịch vụ môi trường rừng.
 
Quỹ trung ương đã chuyển cho các tỉnh 143,6 tỷ đồng. Số còn lại đang tiến hành giải ngân cho các tỉnh còn vướng về thủ tục hoặc chưa thành lập quỹ, chưa có bộ máy nhân sự để nhận tiền.
 
Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn cũng đề nghị một số địa phương thực hiện khẩn trương hơn việc bố trí kinh phí để thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng theo chủ rừng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế diện tích rừng khi chuyển sang mục đích khác, tạo cơ sở để công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng được thuận lợi.
T.T (tổng hợp)

No comments:

Post a Comment