Friday, June 21, 2013

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: thiếu tính khả thi?!

ĐTM dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Các biện pháp giảm thiếu tác động xấu đến môi trường thiếu tính khả thiThứ năm, 20/06/2013
Theo các nhà khoa học, nếu xây 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thì tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
(TN&MT) - Đó là một trong những nội dung tại Văn bản số 2157/BTNMT-TCMT ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, trả lời chất vấn của ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.


Đại biểu Quốc hội Trương Văn Vở chất vất: “Từ năm 2011 đến nay, nhiều chuyên gia khoa học, cử tri, đại biểu Quốc hội và UBND các địa phương kiến nghị Bộ, ngành liên quan xem xét cho dừng việc triển khai lập dự án (kể cả dừng việc đánh giá tác động môi trường) và loại khỏi quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 đối với 02 dự án thủy điện Đồng Nai 6, Đồng Nai 6A vì không bảo đảm cơ sở pháp lý theo Nghị quyết 49/2010/QH12 của Quốc hội và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Dự án nào trong quy hoạch nhưng không đảm bảo theo quy định pháp luật thì loại bỏ ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia”. Với trách nhiệm thuộc thẩm quyền, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Bộ trưởng có tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đánh giá tác động môi trường trong quá trình lập dự án không? Bộ trưởng có đồng tình với việc loại khỏi dự án nêu trên ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo quy định của pháp luật không?”
Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết: Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thuộc trách nhiệm của chủ dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét báo cáo đánh giá ĐTM của các 2 dự án này. Thực hiện quy định trên, sau khi nhận được báo cáo ĐTM của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gửi kèm các văn bản số 141/TGĐ-ĐN và số 142/TGĐ-ĐN ngày 27/6/2012 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét các báo cáo ĐTM này. Thông qua kết quả làm việc của Hội đồng và khảo sát thực tế tại hiện trường, Hội đồng nhận thấy một số mặt tích cực của các dự án như: sẽ sản xuất ra 929,16 triệu kWh và nộp thuế hàng năm cho ngân sách khoảng 300 tỷ đồng; phát triển hạ tầng giao thông và các điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống cộng đồng dân cư khu vực thực hiện dự án; điều hòa dòng chảy của đoạn sông Đồng Nai sau khi qua công trình Thủy điện Đồng Nai 5.
Tuy nhiên, trong báo cáo ĐTM chưa làm rõ được một số vấn đề môi trường gây ra bởi 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, cũng như một số biện pháp giảm thiểu những tác động xấu của 2 dự án đến Vườn quốc gia Cát Tiên và môi trường ở hạ du 2 dự án này chưa thuyết phục, thiếu tính khả thi. Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lại hồ sơ báo cáo ĐTM đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai bổ sung, làm rõ. Cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo ĐTM đối với các dự án này của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai gửi lại sau khi hoàn thiện, nên chưa có cơ sở xem xét kết luận về mức độ tác động đối với môi trường của các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, đối với việc rà soát các dự án thủy điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, với quan điểm chỉ đạo phải tuân thủ 5 nguyên tắc: phải đảm bảo an toàn hồ đập; phải thực hiện tốt chính sách tái định cư; không được ảnh hưởng lớn đến môi trường; phải tính đến hiệu quả tổng thể; và phải tuân thủ các quy định pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong quá trình rà soát này để xem xét đưa những dự án thủy điện không bảo đảm các tiêu chí ra khỏi quy hoạch.
Bài & ảnh: Tường Tú

Tham khảo: 

No comments:

Post a Comment