Wednesday, June 26, 2013

Thu hồi dự án thủy điện

Sau vụ vỡ đập Ia Krêl 2: Thu hồi 6 dự án thủy điện


(Dân trí) - Sau sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, UBND tỉnh Gia Lai đã ra công văn yêu cầu cơ quan chức năng trong tỉnh rà soát lại các công trình thủy điện trên địa bàn; đến nay đã có 6 dự án đầu tư công trình thủy điện bị thu hồi.
 >> Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2: Công trình "vô hình"?
 >> “May mắn nên việc vỡ đập Ia Krêl 2 mới không thành thảm họa”

6 công trình thủy điện bị thu hồi theo các Quyết định số 263, 265, 266 và 267/QĐ-UBND là: thủy điện Plei Keo (của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường Gia Lai); thủy điện Ia Glae 2 (Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng); thủy điện Ia Hiao (của Công ty cổ phần Thủy điện Ia Hiao); thủy điện Đak Ayounh (huyện Mang Yang) và thủy điện Sơn Lang 1 và Sơn Lang 2 (của Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức).
Cả 6 công trình thủy điện này từ khi được cấp chứng nhận đầu tư đến nay đều không triển khai việc đầu tư xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ đã cam kết. Vì vậy, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các công ty trên triển khai các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật, đồng thời hoàn trả diện tích đất như hiện trạng ban đầu để bàn giao cho UBND tỉnh.
Thiên Thư

No comments:

Post a Comment