Friday, August 31, 2012

Nói không với Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A vì hạnh phúc số đông

THƯ NGỎ

Nói không với Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A vì hạnh phúc số đông

Thư gửi Ngài Chủ tịch nước Trương Tn Sang

Rừng Cát Tiên, Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Kính thưa Ngài Chủ tịch Nước,

Cũng vào giờ này năm ngoái tôi có viết một bức thư đến ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tựa đề là: Mong Thủ tướng "cứu" Vườn Quốc gia Cát Tiên thoát khỏi thủy điện. Vì tình trạng cấp bách, nay tôi xin viết thư này đến Chủ tịch nước để mong được ngài dành chút ít thời gian quý báu của mình lắng nghe tiếng lòng của những người đang sống với rừng và những người mong cứu rừng đặc dụng Cát Tiên thân yêu.

Khó lắm, nỗ lực lắm chúng ta mới bảo vệ được khu rừng rộng lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ và được thế giới công nhận, tặng cho nhiều danh hiệu cao quý (Dự trữ sinh quyển, Ramsar, Không gian Văn hóa Cồng chiêng), và ngày 17 tháng 9/2012 tới đoàn chuyên gia thế giới sẽ bắt đầu chuyến thẩm định cho hồ sơ Di sản Thế giới của chúng ta.

Việc có đã nhiều thủy điện dọc Sông Đồng Nai cùng với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, khai thác khoáng sản,.. trong điều kiện ta còn nhiều điều cần hoàn thiện hơn trong quản lý liên ngành-tổng thể-toàn diện, cần có báo cáo đánh giá chiến lược đi cùng với những kế hoạch cụ thể sát thực về bài trừ hối lộ-tham nhũng, sau khi đã có biết bao mất mát về đa dạng sinh học, về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cùng với các giá trị phi vật thể vô cùng đáng tiếc nơi đây.  

Việc quy hoạch và đang chuẩn bị thẩm định dự án lấy chiếm hàng trăm héc-ta rừng đặc dụng cho thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ngay trong vòng lõi và điểm yếu huyệt - điểm trung chuyển giữa vùng cao nguyên và đồng bằng (ví như điểm rốn của một cơ thể, tụ điểm của nhiều luồng giao thoa văn hóa và đa đạng sinh học, nơi đây đã-đang là ngôi nhà cho nhiều loài quý hiếm, đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất như tê giác Việt Nam hay nhiều loài khác đã có nghiên cứu và báo cáo) của khu rừng đặc dụng Cát Tiên - là rất nguy hại cho nhiều mặt chưa thể ước tính hay lường trước như trong Hồ sơ Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) đang được Chủ đầu tư Đức Long Gia Lai trình duyệt, mà điều nguy hại rõ nhất qua việc di dời mồ mả tổ tiên người Mạ, làm xói mòn tri thức bản địa nhất là về cây thuốc trị bệnh và những tiếng nổ mìn phá đá liên tiếp gây hại và làm kinh động đến sự an bình của hàng nghìn người dân bản địa sống tại xã Đồng Nai Thượng (xã được thành lập ngay trong vùng lõi phía bắc VQG Cát Tiên). Theo như tôi được biết, Núi Phú Sĩ (Fuji) hùng vĩ của Nhật Bản bị thế giới khước từ công nhận là di sản thế giới vì những tiếng  súng tập trận ầm ầm của lực lượng phòng vệ binh từ xa.  

Việc bảo vệ toàn vẹn và nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, các cảnh quan văn hóa và thiên nhiên và những gì quý giá còn sót lại sau chiến tranh cũng như tàn phá của con người là điều ngày càng được Nhà nước ta cũng như nhiều người hiểu ra, quan tâm và ủng hộ. Vấn đề cần thiết phải bảo vệ nguyên vẹn những gì của tự nhiên-thiên nhiên này đã được tôi báo cáo tại Hội thảo quốc tế UNESCO về quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển khu vực Đông Nam Á (2007), được tổ chức tại Di sản Thiên nhiên thế giới Maolan, Trung Quốc và đã được thế giới quan tâm, hoan nghênh, khích lệ và chia sẻ sâu sắc (Báo cáo tiếng Anh có thể tải về tại đường dẫn http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182996e.pdf , trang 131).

Tôi xin nhấn mạnh lại rằng, ở những vị trí, địa điểm thuận lợi, thì trong tương lai nước ta có thể xây được những công trình vĩ đại như tòa Tháp đôi World Trade của Mỹ hay Petronas của Malaysia. Nhưng với những nơi linh thiêng, nhạy cảm về dân tộc, văn hóa và giá trị vô hình như Rừng Quốc gia Cát Tiên, thì một khi bị mất đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được. Thêm nữa, Rừng Quốc gia là Tài sản quốc gia, giống như các di tích quốc gia, không thể bị xâm phạm vì các mục tiêu kinh tế; không thể để bị xâm phạm như Chùa Trăm Gian ở Hà Nội.

Tôi và những con người cùng muôn loài đang sống hòa quyện không quyền, chan hòa cùng dưới mái nhà xanh chung Cát Tiên nơi đây xin gửi bao lời tâm sự dâng tặng đến ngài.

Chúng tôi khẩn thiết xin ngài kịp thời ngăn chặn hai dự án thủy điện đang lăm le định làm kia.

Chúng tôi xin cám ơn chân thành ngài đã lắng nghe, và sẽ có hành động thích hợp, thích đáng.

Kính thư và tin cậy!

Trân trọng,


Nguyễn Huỳnh Thuật
Vườn Quốc Gia Cát Tiên


Núi Phú Sĩ (Fuji) hùng vĩ của Nhật Bản bị thế giới khước từ công nhận là di sản thế giới vì những tiếng  súng tập trận ầm ầm của lực lượng phòng vệ binh từ xa 

TS. Nguyễn Huỳnh Thuật trên xuồng sông Đồng Nai ngày mưa lũ, tranh thủ sử dụng máy vi tính trong thời điểm cấp bách này để góp phần cứu lấy sông ĐN và Mẹ Cát Tiên

***********************
BẢN TIẾNG ANH (chưa Edit xong):


Letter to the President of Vietnam Mr Trương Tấn Sang

Say “No” to Đồng Nai 6 and 6A hydropower projects
 for the happiness of the majority

Cát Tiên National Park, Cat Tien Forest, 31 August 2012

His Excellency the President,

At this time last year I wrote a letter to the Prime Minister Mr Nguyễn Tấn Dũng, entitled “Please “save” Cát Tiên National Park from hydropower.” Due to the urgency of the matters, today I am writing this letter to you, Mr President, and sincerely hope that you will spend your precious little time listening to the hearts of those who are living with and wish to save their dear Cát Tiên special-used forests.

It has been with great difficulty and effort for us to protect the largest forests in the South-Eastern region in our Mother Land, Vietnam which the world has recognized and bestowed many honored titles such as Biosphere Reserve, Ramsar, or Space of Gong Culture. Coming 17 September, 2012, a team of world IUCN experts will arrive to evaluate our profile for World Heritage.

The fact is that many hydropower plants have been contructed along the Đồng Nai River along with the non-scientific conversion of forest land use, mining, etc… while there is still much to improve in the overall inter-disciplinary, comprehensive management, all of which need strategic assessments regarding the consequences, gains and losts, accompanied by specific and practical plans to eliminate bribery, corruption, after incalculable loss of biodiversity, landscape and culture together with the intangible values that unfortunately takes place here.

The planning and and preparing to build two hydroplants (Dong Nai 6 and 6A) that enroach hundreds of hectares of special-used forests in the core zone of Cat  Tien National Park  right within crucial important and sensitive point - a transit point between the plateau and the plains (similar to the navel of a body, the convergence of multiple streams of cross-cultural and biological diversity, the past and present home to many rare, endemic and most endangered species such as Vietnam rhinos and many other endemic and globally endangered species that have been studied and reported) - is extremely harmful in many ways, which cannot be estimated or anticipated as reported in the two Environmental Impact Assessments (EIAs) submitted by the Đức Long Gia Lai Co. investor, among which the most obvious harm are the relocation of the Mạ’s ancestor graves, undermining the local indigenous knowledge especially about plant medicines, and the continous mining explosions which disrupt the peace of thousands of indigenous people living at Đồng Nai Thượng commune (which was set up right in the core area North of Cát Tiên National Park).

Thanks to more than two years in Tokyo, I had many opportunities to explore and learn. While climbing Japan’s majestic Mount Fuji, I heard rumbling sounds very far away and beloved sister Ms Ayumi Kinezuka (Chairwoman of Asia-Pacific Youth Association of Agriculture) who accompanied me explained that it was gunfire training of the defense soldiers. It was due to that reason that the world refused to recognize the Mount Fuji as World Heritage.

Protecting the integrity and entirety of the forest ecosystems, the natural and cultural landscapes and the precious remnants of war and human destruction is increasingly understood, cared and supported by the State as well as many people. I have reported the important issue of protecting the integrity of nature, the real-important need of protecting the biodivestity and cultural divesity at the UNESCO International Conference on sustainable management of biosphere reserves in Southeast Asia (2007), held at the World Natural Heritage Maolan, China and the world has shown interest, welcomed, encouraged and deeply shared the issue (See report at http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829 /182996e.pdf, page 131).

I would like to emphasize again that, in the future, we can build great works like the American Twin Towers know n as WTC (World Trade Center) or the famous Petronas Towers in Malaysia in other favorable places and locations but the sacred, ethnically, cultulrally and intangibly sensitive places ​​like here in Cát Tiên National Forest, once lost, will never be regained.

I and the people and all beings whose lives are blended together, without any dreams for power, harmoniously staying under the common green roof Cát Tiên place, would like to send our deepest thoughts, voices and cryings to you. We earnestly ask you to promptly stop those two hydropower projects which are poised to start.

We sincerely thank you deeply for your  listening, and hope you will take appropriate action.
With respect and trust!

Yours Sincerely,

On behalf of those who are living with and wish to save their dearest Cát Tiên.  

Nguyen Huynh Thuat 

Trích đăng:
http://nld.com.vn/20120903101111869p0c1002/hay-cuu-rung-cat-tien.htm
http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/hay-cuu-rung-cat-tien.html
http://www.vnppa.org.vn/?m=news&a=page_newseventsdetail&newsid=1018&levelone=0