Sunday, June 30, 2013

SCT tiếp tục cùng VRN, tỉnh Đồng Nai và HCM phản đối việc phê duyệt chủ trương đầu tư và ra quyết định đầu tư dự án 6 và 6A!

28/05/2013 | 15:49

Cổ đông Đức Long Gia Lai lo lắng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A (6 và 6A)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, mã.DLG, công bố biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Năm 2012, DLG đạt doanh thu 708 tỷ đồng và lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 1,4 tỷ đồng. Năm 2013, DLG đề ra kế hoạch doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng.

Chiến lược kinh doanh trong năm 2013, DLG sẽ đặc biệt chú trọng việc đưa nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nội, luyện đa kim các sản phẩm từ chì kẽm tại Gia Lai đi vào vận hành mang sản phẩm ra xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Công ty sẽ chuyển nhượng một phần tòa tháp Đức Long Tower cho BIDV với giá trị lên tới 200 tỷ đồng; tổ chức và thi công dự án: "Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km 817 – Km 887, tỉnh Đắc Nông" theo hình thức BOT với tổng đầu tư 1.900 tỷ đồng; khai thác một số diện tích cao su từ năm 2007; mở rộng hợp tác đầu tư sang Lào và Campuchia ở một số lĩnh vực ưu thế như xây dựng cầu đường, điện nước.

Trước những thắc mắc về khả năng được phê duyệt 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, Chủ tịch HĐQT Bùi Pháp cho biết 2 dự án đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý được Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các dự án nguồn điện trong quy hoạch điện VI (năm 2009) và quy hoạch điện VII (năm 2011). 

Tuy nhiên, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông vẫn còn có những ý kiến khác nhau giữa một số nhà khoa học, cơ quan báo chí và dư luận xã hội. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng DLG vẫn tin tưởng vào khả năng 2 dự án sẽ được Quốc hội phê duyệt và triển khai.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch chuyển đổi gần 280 nghìn trái phiếu chuyển đổi còn lại thành cổ phiếu DLG năm 2013 với tỷ lệ chuyển đổi 1 trái phiếu đổi 10 cổ phiếu.

Cuối cùng, Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2012-2017. Ông Nguyễn Anh Hùng và ông Nguyễn Trung Kiên trúng cử thành viên HĐQT; ông Lê Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Nguyên trúng cử Ban kiểm soát.

No comments:

Post a Comment