Sunday, June 16, 2013

Cuối năm 2013 Quốc hội sẽ nghe kỹ hơn và sẽ căn cứ vào tờ trình của Chính phủ để xem xét, quyết định chủ trương liên quan tới dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A


SCT-Rà soát các dự án thủy điện nhỏ, vừa, lớn
Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội đánh giá cao và rất hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ, của các bộ trưởng trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và cùng với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và đồng bào cử tri, đồng bào trên cả nước phấn đấu nỗ lực vượt qua những khó khăn và đạt được một số kết quả tích cực trong giai đoạn khó khăn chung này. Cũng trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho các tư lệnh ngành. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phối hợp với các bộ, ngành sau phiên chất vấn tiến hành các giải pháp cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giải quyết cả về lượng, về chất để đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững và sau kỳ họp tạo ra một bước chuyển biến tích cực hơn đến cuối năm và năm sau, giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ổn định hơn. Trong đó cần chú ý vào công tác quy hoạch vùng, ngành và các sản phẩm nông nghiệp; quản lý chặt chẽ theo pháp luật để kiên quyết chống những hiện tượng tiêu cực, bất cập hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, trong lưu thông các sản phẩm đầu vào cũng như đầu ra của sản xuất nông nghiệp…

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp tới (tháng 10.2013), Quốc hội sẽ nghe lại quy hoạch và nghe rà lại quy hoạch, rà lại các dự án thủy điện nhỏ, vừa, lớn để Quốc hội cho ý kiến chủ trương tiếp tục việc này thế nào đến cuối năm nay. Cuối năm, Quốc hội cũng sẽ nghe kỹ hơn và sẽ căn cứ vào tờ trình của Chính phủ để xem xét, quyết định chủ trương liên quan tới việc này, trong đó có dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A.

NGỌC QUANG

No comments:

Post a Comment