Monday, June 24, 2013

Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Có lách luật và thông qua không?, hãy chờ xem! Vấn đề là thời gian!

Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Sẽ tác động tới sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu sốThứ hai, 24/06/2013
(TN&MT) - “Việc thực hiện các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ tác động đến sinh kế của người dân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá vùng hạ du, đặc biệt là các dân tộc ít người như: Châu-ro, Mạ, Xtiêng, Mnông” - Đó là một trong những nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trong văn bản trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Luật (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Luật chất vấn: “Nhân dân và chính quyền các cấp ở tỉnh Đồng Nai không đồng ý với việc xây dựng nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, gây tổn hại nghiêm trọng đến rừng quốc gia Cát Tiên, đến môi trường và đời sống nhân dân ở hạ lưu sông Đồng Nai. Cử tri cả nước cũng đã có ý kiến đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định không cho triển khai dự án này. Đồng chí Bộ trưởng có trách nhiệm gì trong việc có ý kiến với Chính phủ để bảo vệ môi trường và lợi ích chính đáng của cử tri?”.
Trong văn bản trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005 và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, làm căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đầu tư triển khai dự án.

Các nhà khoa học khảo sát Vườn Quốc gia Cát Tiên

Sau khi nhận được Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gửi kèm các văn bản số 141/TGĐ-ĐN và 142/TGĐ-ĐN ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, xác định đây là những dự án có tác động nhiều mặt tới môi trường, xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu, thẩm định Báo cáo một cách thận trọng, kỹ lưỡng và khách quan. Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định với sự tham gia của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm và quan tâm đến dự án, đại diện của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. Hội đồng thẩm định đã nhiều lần tổ chức các phiên họp kỹ thuật để xem xét, đánh giá từng nội dung của Báo cáo.
Thông qua kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định và khảo sát thực tế tại hiện trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, bên cạnh những mặt tích cực của dự án như: sẽ sản xuất ra 929,16 triệu kWh và nộp thuế hàng năm cho ngân sách khoảng 300 tỷ đồng; phát triển hạ tầng giao thông và các điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống cộng đồng dân cư khu vực thực hiện dự án; điều hòa dòng chảy của đoạn sông Đồng Nai sau khi qua công trình Thủy điện Đồng Nai 5; thì một số vấn đề môi trường có liên quan của dự án vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, thỏa đáng trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, hai dự án sẽ làm mất vĩnh viễn 372,23 ha đất rừng, trong đó có 128,37 ha đất ở khu Cát Lộc thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên. Mặc dù trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã cam kết trồng rừng bồi hoàn diện tích rừng bị tổn thất song lại chưa nêu được vị trí cụ thể và trồng loại cây gì.
Thứ hai, trên đoạn sông dự kiến xây dựng các công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có cá chình hoa là loài quý hiếm có nguy cơ bị hủy diệt nhưng trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đề ra được biện pháp bảo vệ, bảo tồn.
Thứ ba, hệ sinh thái thủy sinh dọc đoạn sông Đồng Nai từ đập đến hồ Trị An sẽ bị tác động mạnh bởi việc xây dựng các công trình Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, tuy nhiên nếu không thực hiện các dự án này thì cũng cũng sẽ chịu tác động bởi công trình thủy điện Đồng Nai 5.
Thứ tư, các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm trong Di tích quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Cát Tiên nên sẽ có những tác động bất lợi đến khu vực này, mức độ tác động sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các biện pháp quản lý thi công xây dựng của các dự án.
Thứ năm, việc thực hiện các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ tác động đến sinh kế của người dân sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá vùng hạ du, đặc biệt là các dân tộc ít người như: Châu-ro, Mạ, Xtiêng, Mnông…
Với những tác động được đánh giá nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lại hồ sơ để Công ty Cổ phần Đức Long Gia Lai chỉnh sửa, bổ sung; cho đến nay chưa nhận lại được bản Báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung của Công ty.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Văn bản số 4299/BTNMT-TCMT ngày 09 tháng 11 năm 2012 báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A; văn bản số 1418/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 4 năm 2013 gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có ý kiến đối với các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A; trong đó đã nêu rõ cơ sở pháp lý, các vấn đề môi trường đặt ra cũng như những tồn tại trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện nêu trên.  
Việt Đức

No comments:

Post a Comment