Saturday, June 8, 2013

Chung tay cứu lấy "Nàng Tiên", cứu lấy "Cảnh Tiên" tại nơi Cát Tường Tiên Cảnh của Cát Tiên!

“Ào ào thác đổ chín tầng
Cát Tiên chỉ có một mình mà thôi
Nơi đó đẹp lắm ai ơi
Ai đi đến đó thì không muốn về

Ở đây đủ khắp mọi bề
Rừng cây bát ngát thú rừng kêu vang
Một mai thủy điện hiên ngang
Ngăn dòng nước chảy ngập tràn rừng xanh

Còn đâu bóng dáng cây xanh
Còn đâu muôn thú dạo quanh trong rừng
Chung tay mà cố giữ rừng
6 A thủy điện tưng bừng vươn lên

Một mai hết nước chế quên
Rừng xanh bát ngát hết rồi còn đâu
Nơi nơi lòng dạ u sầu
Cát Tiên đâu chỉ làm dâu nơi này

Cùng nhau góp sức hôm nay
Tương lai con cháu sum vầy bên nhau
Cát Tiên sinh cảnh tuyệt giàu

Không đâu sánh được quyết mau giữ gìn”

Nguyễn Huỳnh Thuật, nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT). 

No comments:

Post a Comment