Tuesday, February 26, 2013

Cần nhận rõ mặt nhau


Cần nhận diện được lợi ích nhóm

Thứ Hai, 25/02/2013 23:00

Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng về cơ bản, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Phú Thọ đạt yêu cầu đề ra.
Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế, những việc chưa làm được như mong muốn, qua kiểm điểm chưa chỉ rõ được “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nằm ở đâu, lợi ích nhóm ở chỗ nào, một số sai phạm chưa được xử lý nghiêm...
“Phú Thọ cần tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua; nhận diện được lợi ích nhóm ở chỗ nào, “bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu...” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tiến hành đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở cấp huyện và tương đương; làm rõ đơn vị, địa phương nào kiểm điểm không đạt yêu cầu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện những biện pháp, công việc phải làm ngay...
T.Bình
http://nld.com.vn/20130225112133730p0c1002/can-nhan-dien-duoc-loi-ich-nhom.htm

SCT-Cũng Tối 25-2-2013, trong thời sự 19h, VTV1 phát đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc vào buổi chiều cùng ngày với UBTV tỉnh ủy Vĩnh Phúc: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến pháp không?, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa”.

No comments:

Post a Comment