Saturday, March 2, 2013

VẾT THƯƠNG MÔI TRƯỜNG ĐANG LAN RỘNG

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Khắc Lịch
Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.
clip_image001
Những nương chè, cà phê xanh tốt nay nhường chỗ cho khai thác bô-xít. Với giá bán hiện nay là 340 USD/tấn, 6 tấn bô-xít mới bằng 1 tấn cà phê.
clip_image002
Nước trong hồ chứa bùn đỏ
clip_image003
Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa
clip_image004
Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai

clip_image005
clip_image006
clip_image007
Một góc nhà máy Tân Rai
clip_image008
Chất thải từ nhà máy bô-xít Tân Rai ra hồ chứa

clip_image009
Toàn cảnh một hồ chứa bùn đỏ
clip_image010
Ống dẫn chất thải bùn đỏ từ việc rửa quặng bô-xít tại công trường khai thác ra hồ chứa
clip_image012
clip_image014
Đường dẫn chất chất thải bùn đỏ
K.L.
Nguồn: 
http://kienthuc.net.vn/gallery/diem-nong/201302/Bo-xit-Tay-Nguyen-Hinh-anh-ho-bun-do-moi-nhat-897270/#.UTGBemei4pU

1 comment:

  1. Cần chấm dứt ô nhiễm môi trường, chống lại phát triển bền vững đất nước và Tây Nguyên. Chính phủ nên xem xét dừng lại các nhà máy Bo xít và thủy điện ngay. Vũ Thanh Ca

    ReplyDelete