Sunday, March 24, 2013

Hãy xem lại QĐ phê duyệt ĐTM !

Đòi lại nguồn nước từ thủy điện Đăkmi 4
TP - Hôm qua, ông Huỳnh Vạn Thắng – Phó GĐ Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng - cho hay, đơn vị đã tham mưu cho UBND thành phố làm văn bản gửi Chính phủ kiến nghị về việc thủy điện Đăkmi 4 không tuân thủ thỏa thuận xả nước về xuống sông Vu Gia khiến vùng hạ du khô kiệt.
Theo ông Thắng, việc Đăkmi 4 đóng cống xả ở thân đập, cắt toàn bộ nước xuống Vu Gia để xả sang nhà máy (xuống sông Thu Bồn) đã kéo dài từ đầu năm đến nay dẫn đến tình trạng khô hạn khốc liệt một số xã ở Đại Lộc và Điện Bàn (Quảng Nam) và đặc biệt là Đà Nẵng.
Một cán bộ của NMTĐ Đăkmi 4 cho hay, sở dĩ phải cắt nguồn nước về Vu Gia là bởi phải chuyển qua cho dòng Thu Bồn giúp vùng Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên chống xâm nhập mặn, phục vụ chống hạn cho mùa hè thu tới.
“Cuộc chiến” đòi nước của Đà Nẵng đối với thủy điện Đăkmi 4 bắt đầu từ năm tháng 6/2009 và phải đến năm 2010 mới kết thúc dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, bắt buộc Đăkmi 4 phải làm cống xả nước về sông Vu Gia dưới thân đập.
Nam Cường

No comments:

Post a Comment