Wednesday, March 27, 2013

Góp gió cho Cánh Buồm

Nhóm SCT Ủng hộ cho Nhóm "Cánh Buồm".

Đứng trước thực trạng nền giáo dục mà trẻ em không thích học, trẻ em không còn tuổi thơ, trẻ em quanh năm suốt tháng chạy theo việc HỌC HỌC HỌC nhàm chán và lãng phí, nhóm Cánh Buồm gồm những chuyên gia giáo dục trẻ tâm huyết, tình nguyện trong hơn 3 năm qua đã hoàn thành một bộ sách giáo khoa Tiểu học cho trẻ em, vì trẻ em. 

Những cuốn sách này sẽ mang nhiều yếu tố tự học để người lớn tổ chức công việc tự giáo dục của con em. Học xong những cuốn sách Cánh Buồm, trẻ em sẽ có năng lực tự học và có thói quen cùng niềm đam mê tự học.

Những cuốn sách được in ấn sẽ như là cái biên bản soạn trước cho cả người dạy và người học coi thử mình thay đổi những gì, do đó chúng không thể nào được coi như “pháp lệnh”, dù giá trị pháp lý chỉ trong vòng một tiết học.

Sau nữa, các cuốn sách này phải hoàn toàn dễ huấn luyện cách sử dụng và 95% giáo viên đã được đào tạo đều có thể sử dụng chúng từ dạng THÔ (dùng đúng) đến dạng TINH (dùng đúng, nhanh, đẹp) tiến lên dạng THÀNH THỤC (làm đúng, làm đẹp với sự am tường về lý thuyết lý giải các hoạt động “dạy học” của mình).

Để giúp đông đảo mọi người có thể hiểu hơn tâm nguyện của nhóm, Cánh Buồm xin dành tặng miễn phí 2.000 cuốn thuộc bộ sách Tiểu học đã xuất bản năm 2011 cho những ai quan tâm.

Cụ thể, bộ sách gồm: môn Tiếng Việt và môn Văn (từ lớp 1 đến lớp 4), môn Lối sống, Tiếng Anh (từ lớp 1 đến lớp 2). Từng môn học có đặc điểm như sau:

• Môn Tiếng Việt – Mục đích: tạo cho học sinh năng lực hoạt động thành thạo tiếng mẹ đẻ trên cơ sở có một thái độ ngôn ngữ học đối với ngôn ngữ đó.
Lớp 1: học ba thao tác phân tích ngữ âm tiếng Việt để tự GHI được tiếng Việt nhờ đó mà tự ĐỌC thành thạo tiếng Việt.
Lớp 2: học Từ vựng tiếng Việt theo sự tiến hóa của các TỪ tiếng Việt (thuần Việt từ phái sinh, ghép hợp nghĩa, ghép phân nghĩa … từ Hán-Việt, từ mượn phương Tây) và tự làm giàu vốn từ tiếng Việt của mình.
Lớp 3: học Câu, đi sâu phân tích hai mặt lô-gich và cú-pháp của CÂU để tạo ra và dùng các câu không bao giờ bị sai.
Lớp 4: học Văn bản tiếng Việt, xuất phát từ học ĐOẠN văn rồi chuyển sang BÀI văn, bảo đảm chắc chắn việc viết các bài băn phi hư cấu.
• Môn Văn – Mục đích: tạo cho học sinh một tình cảm nghệ thuật trên cơ sở am tường và thành thạo các bộ phận cấu thành của Ngữ pháp nghệ thuật.
Lớp 1: tạo lòng đồng cảm thông qua biện pháp học trò chơi đóng vai
Lớp 2: học thành phần 1 của ngữ pháp nghệ thuật: tưởng tượng
Lớp 3: học thành phần 2 của ngữ pháp nghệ thuật: liên tưởng
Lớp 4: học thành phần 3 của ngữ pháp nghệ thuật: cấu trúc (bố cục)
• Môn Lối sống – Mục đích: tạo dựng tinh thần đồng thuận, phát hiện và xử lý xung đột, sống hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng.
Lớp 1: tạo sự đồng thuận giữa cha mẹ, nhà trường và học sinh để tổ chức lối sống tự lập cho các em.
Lớp 2: tạo sự đồng thuận để sống hài hòa với cộng đồng (nói chung), nguyên tắc quy chế hóa việc xử lý xung đột, xây dựng cộng đồng.
• Môn Tiếng Anh - Mục đích: tạo cho người học một công cụ (ngôn ngữ nước ngoài) hòa nhập vào các nền văn hóa khác của loài người.
Lớp 1: tiếng Anh khác tiếng Việt, các âm tiếng Anh gửi trong các từ tiếng Anh (học từ để tập và luyện phát âm), trò chơi ngôn ngữ để tập giao tiếp đơn giản. Có vốn từ trong vòng 200-250 đơn vị.
Lớp 2: từ và từ loại tiếng Anh, trò chơi ngôn ngữ để tập giao tiếp đơn giản. Thêm vốn từ trong vòng 350-400 đơn vị.

Với bộ sách Tiểu học mới chỉ gồm vài ba đầu sách ban đầu này, Nhóm Cánh Buồm vẫn đang tha thiết theo đuổi một ước vọng khơi mào xây dựng nền Giáo dục hiện đại cho đất nước Việt Nam. Qua bộ sách, xã hội sẽ thấy được định nghĩa về Giáo dục Hiện đại, thấy được cả cách học và cách dạy, do đó mà cũng gợi ý cả cách đào tạo giáo viên và nhiều vấn đề khác thuộc phạm trù cải cách giáo dục.

Quý vị quan tâm đến bộ sách này, xin vui lòng đăng ký nhận sách miễn phí tại link dưới đây trước ngày 15/4/2013: https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFZmX1psR0ZEb0tLOHpmZEJCZU5iZVE6MQ
Danh sách tặng sẽ được công bố tại website www.canhbuom.edu.vn vào ngày 20/4/2013.

Mọi ý kiến đóng góp về bộ sách này, xin vui lòng gửi vào email: lienhe@hiendai.edu.vn

Trân trọng!
Nhóm Cánh Buồm


No comments:

Post a Comment