Wednesday, April 3, 2013

Dân biết kêu ai ???

Ngọc Hoàng kêu… trời!
Thứ tư, 3/4/2013, 06:07 GMT+7
Ngọc Hoàng lâm triều, cho gọi Nam Tào, Bắc Đẩu tới trước điện Linh Tiêu, phán:
- Ruột gan ta nóng lắm, ở dưới trần ắt có người lôi tên ta ra mà kêu réo. Hai ngươi xuống dưới nắm tình hình rồi lên báo lại cho ta.
Nam Tào, Bắc Đẩu tuân mệnh, đằng vân giá võ đi ngay. Hôm sau, hai người vội vã trở lại thiên đình. Nam Tào bẩm báo với Ngọc Hoàng:
- Đúng là bà con ở các làng quê thuộc hạ nguồn sông Ba tỉnh Phú Yên kêu tên người rất thống thiết đấy ạ.
- Vì sao?
- Họ đang khốn đốn vì thiếu nước nghiêm trọng. Nhiều đoạn bên dưới của sông Ba đã trở thành “sông chết”. Nguyên do là thủy điện An Khê - Ka Nak không chịu xả nước, gây ra khô hạn, làm thiếu nước tưới và nước sinh hoạt ở vùng hạ du.
- Nếu vậy thì phải kiến nghị chính quyền địa phương chứ sao lại kêu ta?
- Tâu, lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai đang rất kiên trì đòi thủy điện An Khê - Ka Nak phải trả nước về cho sông Ba đấy ạ, nhưng không biết có được không.
Bắc Đẩu tiếp lời:
- Bẩm, trước tình trạng hạn hán đang diễn ra khốc liệt, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cũng đã lên tiếng đòi nhưng thủy điện Đăk Mi 4 vẫn không chịu trả nước. Phó Thủ tướng có lệnh xả nước, họ cũng không làm!
- Cha chả, mấy ông thủy điện cứng nhắc quá hè.
- Dạ, mấy ông thủy điện nói lý: “Phải có quy trình điều tiết nước liên hồ mùa kiệt thì chúng tôi mới dám xả”.
- Trời, cái đó là do con người chứ đâu phải do ta!
SÁU BẾN ĐÌNH

No comments:

Post a Comment