Sunday, April 7, 2013

KTS Trần Thanh Vân (cố vấn nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên-SCT) thăm gia đình anh Đoàn Văn Vươn


VỀ CỐNG RỘC VỚI GIA ĐÌNH ANH VƯƠN SAU PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Xuất phát tại Hà Nội: 13h30
Về đến Hà Nội: 23h30
Những hình ảnh cuộc gặp gỡ, động viên gia đình anh Đoàn Văn Vươn:KTS Trần Thanh Vân (cố vấn nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên-SCT) động viên Chị Thương - vợ anh Đoàn Văn VươnMời chư vị đón đọc bài tường thuật chuyến đi vào ngày mai.

No comments:

Post a Comment