Friday, April 12, 2013

VRN tiếp tục lên tiếng

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN    /    TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ý kiến nhận xét, phản biện báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A

VRN có mối quan tâm đặc biệt đối với lưu vực sông Đồng Nai. Từ 2009, VRN đã tổ chức các hội thảo chuyên đề về quản lý tổng hợp lưu vực sông và giới thiệu các khuyến nghị của Ủy ban thế giới về Đập với các bên liên quan trong lưu vực sông Đồng Nai. 
Ngay khi Báo cáo Đánh giá Tác động môi trường (ĐTM) đầu tiên của dự án ĐN6 & 6A được thưc hiện năm 2011,VRN đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm ở lưu vực Đồng Nai có chuyên môn sâu về tài nguyên nước, đa dạng sinh học, thủy điện, sinh thái nhân văn, văn hóa và xã hội học tiến hành nghiên cứu về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, khảo sát và điều tra thực địa, phân tích, phản biện các báo cáo ĐTM và tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến tư vấn phản biện với chủ đầu tư và các bên liên quan.. Sau khi có kết quả phân tích báo cáo ĐTM lần một và nghiên cứu thực địa, VRN cùng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo với các bên liên quan và chủ đầu tư tại Vườn Quốc gia Cát Tiên tháng 8 năm 2011. VRN đã nêu ra những vấn đề liên quan đến phát triển không bền vững thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai trong đó có việc xâm hại đến vườn Quốc gia Cát tiên của thủy điện ĐN6 & 6A nếu được xây dựng. VRN đã chỉ ra những sai sót và tắc trách trong Báo cáo ĐTM lần 1 của 2 dự án thủy điện ĐN6 & 6A và gửi kiến nghị tới Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và chủ đầu tư. Năm 2012, báo cáo ĐTM lần 2 (Báo cáo ĐTM ĐN6& 6a 2012) đã được hoàn thiện và đang chờ thẩm định bởi Hội đồng thẩm định thành lập bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các chuyên gia VRN đã tiếp tục nghiên cứu một cách thận trọng báo cáo ĐTM lần hai này  và cũng đã tiến hành các nghiên cứu thực địa bổ sung. Đồng thời VRN cũng đã tổ chức hội thảo “chuyên đề đặc biệt : Tác động Thủy điện Đồng Nai 6 và 6a” vào tháng 12 năm 2012 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và giới chuyên môn đã và đang công tác liên quan đến miền đất, con người ở lưu vực sông Đồng Nai. Ghi nhận chung của VRN và giới chuyên môn là rằng Báo cáo ĐTM ĐN6& 6a 2012 vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cần được xem xét và làm rõ. Vì vậy, VRN mong muốn gửi những ý kiến nhận xét, góp ý, phản biện của VRN dưới đây đến Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM ĐN6& 6a  và các cơ quan hữu quan để xem xét. Chúng tôi tin tưởng rằng những ý kiến xác đáng, khách quan và có thiện chí của các nhà khoa học và các tổ chức độc lập như VRN sẽ được Ủy ban, Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan lắng nghe và cân nhắc sử dụng để đưa ra những quyết định sáng suốt, công tâm.
Báo cáo nhận xét này của nhóm chuyên gia VRN dựa trên cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và kinh nghiệm thực tế của nhóm về khu vực dự án và lĩnh vực liên quan.

Xin mời xem chi tiết nội dung thư Phản biện, tại đây:  http://www.mediafire.com/?hi6hfnne93742


Văn phòng VRN
Nguồn:
http://vrn.org.vn/vi/h/d/2013/04/655/y_kien_nhan_xet_phan_bien_bao_cao_danh_gia_tac_dong_moi_truong_du_an_thuy_dien_dong_Nai_6_&_6A_/index.html

No comments:

Post a Comment