Saturday, March 9, 2013

Bệnh " Báo cáo L." đã di căn.

Không còn là “bệnh lạ”
Thứ bảy, 9/3/2013, 06:24 GMT+7

Sáng qua, Nam Tào, Bắc Đẩu được Ngọc Hoàng cho gọi vào chầu gấp. Ngọc Hoàng hỏi:
- Ta nghe nhiều tiếng khóc nỉ non từ một làng ở miền Trung vọng lên. Các người biết chuyện gì vừa xảy ra ở đó không?
Nam Tào thưa:
- Muôn tâu chúng thần có biết, gia chủ vừa mới có người thân mất vì “bệnh lạ” nên cả nhà than khóc.
- Các khanh cập nhật chuyện dưới đất rất kịp thời, trẫm có lời khen.
Ngọc Hoàng đột ngột chuyển giọng gay gắt:
- Tại sao cái “bệnh lạ” đó lại tái diễn ở tỉnh trên?
Bị hỏi bất ngờ, Nam Tào, Bắc Đẩu lúng túng không biết trả lời sao, Ngọc Hoàng nhắc lại:
- 23 tháng Chạp vừa rồi, Thổ địa lên chầu báo cáo với trẫm rằng trong năm qua, ngành y đã đã phát hiện ra căn nguyên và khống chế thành công “bệnh lạ”. Bộ Y tế đã sự kiện này vào danh sách “10 thành tựu tiêu biểu của ngành trong năm 2012”. Đã khống chế thành công sao “bệnh lạ” lại tái xuất và tiếp tục gia tăng, khiến bá tánh hoang mang?
Bắc Đẩu tâu:
- Chuyện đó quả chúng thần không biết, xin Ngọc Hoàng triệu Táo quân lên giải trình.
Ngọc Hoàng chuẩn tấu, lập tức triệu Táo quân lên chầu. Sau khi nghe Ngọc Hoàng phán hỏi, Táo quân thành thật trả lời:
- Bẩm, những tấu trình của thần được cóp pi từ báo cáo của ngành y. Còn cái bệnh viêm da sừng gì đó vì sao lại tái xuất và thêm nhiều người mắc, theo thiển ý của thần thì…
- Thì thế nào?
- Nó không còn là bệnh lạ nữa, mà đã trở thành “bệnh quen” rồi, từ từ mà chữa thế nào cũng khỏi thôi.
SÁU BẾN ĐÌNH

No comments:

Post a Comment