Monday, August 5, 2013

TRI ÂN NHỮNG NHÀ KHOA HỌC NẶNG LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG

Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Ngày 11, tháng 11, năm 2012

Thân gởi Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Chúng tôi là những người Việt từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến sự phát triển bền vững, bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sống và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chúng tôi nhiệt thành ủng hộ kiến nghị bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên các bạn đã khởi xướng với những dữ kiện và luận điểm hết sức thuyết phục. Chúng tôi muốn góp thêm một số ý kiến với các bạn, hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ quan tâm và quyết định ngưng xây dựng hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì các tác động nguy hại của chúng đối với Cát Tiên, một di sản môi sinh và văn hóa hiếm quý của dân tộc Việt Nam và thế giới.   
 
Xây thêm hai đập thủy điện trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Cát Tiên là vi phạm Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam và vi phạm sự cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ vùng ngập nước Ramsar cho khu phức hợp Bàu Sấu và khu dự trữ sinh quyển (Biosphere Reserve). Đó là chưa nói đến việc hủy hoại  môi trường VQG Cát Tiên có thể là nguyên nhân khiến UNESCO không công nhận VQG Cát Tiên là Di sản quốc tế, Di sản văn hóa Óc Eo và Không gian văn hóa Cồng Chiêng.

Lợi ích kinh tế từ thủy điện không xứng đáng với thiệt hại và tai hại có thể xảy ra. Phá rừng là đi ngược lại với trào lưu thế giới vì mất đi lợi nhuận rừng có thể đem lại từ cơ chế REDD (Reduced Emission from Deforestation and Degradation).

Tổng số diện tích rừng mất vĩnh viễn dành cho hai nhà máy thủy điện ĐN 6 và ĐN 6A là 3.200.000 mét vuông. Theo báo cáo ĐTM tổng số ngân quỹ dành ra để trồng lại rừng và nuôi thú vật trong mười năm là 95 tỉ VND chỉ tương đương 1% vốn đầu tư, vỏn vẹn là 14 cents US cho mỗi mét vuông mỗi năm. Tài nguyên môi sinh và di sản quốc gia sẽ bị đánh mất trong cuộc trao đổi hoàn toàn không tương xứng so với các lợi ích đầu tư thủy điện.

Các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai  2, 3, 4, 5 ở trên và Trị An cuối nguồn đã tận dụng 90% tiềm năng thủy điện của sông Đồng Nai. Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn tồn tại được là nhờ vào khúc sông còn sót lại nằm giữa các nhà máy này. Dự án Đồng Nai 6 và 6A sẽ chiếm lấy thượng nguồn Cát Tiên và thay đổi chế độ thủy văn, chu trình ngập lụt, hủy diệt môi trường sống còn lại trong lưu vực. Các con đường mới sẽ làm đi vào đập sẽ khiến nạn phá rừng tăng lên và việc đánh bắt thú hoang tàn khốc hơn. 

Cát Tiên là kho tài nguyên hiếm quý cuối cùng còn sót lại của lưu vực Đồng Nai, một kho sinh quyển giá trị bất khả xâm phạm của Việt Nam và cả nhân loại không thể bị hy sinh vì 212 MW, số năng lượng thủy điện này có thể có được bằng cách tiết kiệm hoặc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn không cần thêm nhà máy mới. 

Chúng tôi nhận định rằng đã đến lúc chính phủ cần rút kinh nghiệm về các thiệt hại và tai họa từ  các chương trình phát triển thủy điện không bền vững. Các đập thủy điện A Vương, Sông Tranh 2 và Dakrong chắc chắn đã được chính phủ cứu xét và chấp thuận là đúng tiêu chuẩn, nhưng trong thực tế, tất cả đã gây ra tai họa và không an toàn. Do đó, chính phủ cần quyết định ngừng mọi kế hoạch khai thác các dự án thủy điện mới, để tập trung nỗ lực thẩm định lại các đập đã xây và toàn diện các tiêu chuẩn thủy điện hiện có. Cần xét lại tiêu chuẩn báo cáo dự báo tác động môi trường, nghiên cứu khả thi, thiết kế, xây dựng, điều hành-vận hành, kiểm tra, bảo trì nhà máy và kiến trúc đập để bảo đảm an toàn cho dân cư hạ lưu và giảm thiểu các tác động môi sinh của thủy điện. 

Chính phủ nên dứt khoát  loại bỏ những dự án chỉ có lợi ích riêng cho những nhóm đầu tư tham lam đang hủy hoại tài nguyên quốc gia và gây thiệt hại to lớn về tài sản và cuộc sống an toàn của người dân.  Đây là trách nhiệm của Chính phủ cần được thể hiện trước nhân dân và lịch sử.

Chúng tôi đã nghe tiếng kêu cứu cho Cát Tiên của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên. Với hàng ngàn chữ ký khắp thế giới, Rừng quốc gia Cát Tiên và di sản văn minh Óc Eo và văn hóa Cồng Chiêng sẽ  không bị hy sinh trong thầm lặng.

Cùng với nhiều người và nhiều giới quan tâm, chúng tôi ký tên dưới đây.

Trân trọng,


Danh sách chữ ký đến ngày 11, tháng 11, năm 2012:

1
Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management Consultant
France
2
Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins University
USA
3
Mai Nghiêm, M.Sc., Biologist
Canada
4
Ngô Minh Triết, P.E., Structural Engineer
USA
5
Ngô Thế Vinh, M.D., Writer
USA
6
Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Department of Aerospace Engineering, University of Liège
Belgium
7
Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSW
Australia
8
Nguyễn Phạm Điền, Independent Researcher
Australia
9
Nguyễn Thái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de Paris
France
10
Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation
USA
11
Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South Wales
Australia
12
Phạm Xuân Yêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VI
France
13
Thái Văn Cầu, M.S., Space System Specialist
USA
14
Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology Foundation
USA
15
Trương Phước Trường, Honorary Professor, The University of Sydney
Australia
16
Nguyễn Thị Hải YếnPh.D Engineering, Environment Ecology
Germany
17
Phan Hoàng Đồng, Ph.D, Forestry
Germany


Chú Thích:

1.    Lá thư này thuộc về các chữ ký trong danh sách ghi trên.
2.    Danh sách này sẽ được tiếp tục cập nhật khi có thêm chữ ký.  
Địa chỉ liên lạc chung của lá thư:
Thư Ủng Hộ Cát Tiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

***************

BẢN TIẾNG ANH:


Supporting Letter for the Petition to Save Cat Tien by the Love & Save Cat Tien National Park Group in Vietnam
November 11, 2012
Dear Love & Save Cat Tien National Park Group,
We the undersigned, Vietnamese from around the world, are concerned for the sustainable development of our country, the preservation of its cultural heritage, the protection of its environment and the conservation of its natural resources. We wholeheartedly support your Petition to save Cat Tien National Park  with its very convincing arguments.
We would like to contribute a few additional thoughts, in the hope that the Government of Vietnam will be persuaded to cancel the Dong Nai 6 and Dong Nai 6A hydropower projects in view of the adverse impacts they would have on Cat Tien National Park, a rare and precious ecological and cultural heritage for Vietnam and the world. 
The construction of these two additional hydropower plants within the strictly protected zone of Cat Tien National Park would be a violation of Vietnam’s Law for the Protection of Biodiversity and of the Ramsar Convention on Wetlands regarding the Bau Sau (Crocodile Lake) Wetlands and Biosphere Reserve. These dams would also undermine the case for Cat Tien National Park to be recognized by UNESCO as a World Heritage, together with the Oc Eo Cultural Heritage Site and the Space of Gong Culture. 
The potential benefits of the two hydropower projects do not justify their cultural, environmental and social costs. The deforestation they would cause goes against the current international trend of achieving economics and conservation benefits by using the REDD (Reduced Emission from Forest Destruction and Degradation) mechanism. 
An area of 3,200,000 square meters of forests would be permanently lost. According to the project environmental impact assessment report, the total budget set aside for forest restoration and wild life preservation will be VND 95 billions or just 1% of total investment, equivalent to 14 US cents per square meter per year. The ecological loss would hugely outweigh the economic benefits.
It is important to point out that 90% of the total hydropower potential of the Dong Nai river has already been exploited by the DN 2, 3, 4, 5 and Tri An dams. Cat Tien National Park is the last forest area left unexploited between them. The proposed locations for DN 6 and DN 6A are immediately upstream of Cat Tien and the reservoir operation would alter the hydrological regime and the flood cycles, destroying the ecological environment of Cat Tien. The proposed new access roads to these dams and reservoirs would provide easy access for illegal loggers and poachers.
Cat Tien National Park is the last surviving native forest in the Dong Nai river basin after three decades of hydro development. It represents an ecological treasure for Vietnam and the world. Cat Tien should not be sacrificed for 212 MW of hydropower, which could be easily recovered by more efficient energy usage.
The Vietnamese government should draw lessons from the failure of previous hydropower projects due to unsustainable development methods. Projects such as A Vuong, Song Tranh and Dakrong must have been determined to have met national standards, yet they have all turned out to be dismal failures, causing safety problems and disasters for the people. A national moratorium should be issued on all dam construction and all existing dams should be subjected to safety inspection and re-certification. It's time to reassess and update the national standards for EIA, design, construction, supervision, operation, maintenance and monitoring of the dams to protect the people living downstream and minimize the environmental impacts of hydropower development. 
The government should prevent any projects that only benefit self-interest groups seeking to profit from the destruction of national resources while putting people’s lives and properties in danger.
Your call to save Cat Tien has been heard worldwide. Your petition, which has gathered thousands of signatures, will ensure that Cat Tien National Park, together with Oc Eo’s Cultural Heritage and the Space of Gong Culture, will not be silently destroyed.   
Respectfully,
List of Signatures November 11, 2012:

1
Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management Consultant
France
2
Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins University
USA
3
Mai Nghiêm, M.Sc., Biologist
Canada
4
Ngô Minh Triết, P.E., Structural Engineer
USA
5
Ngô Thế Vinh, M.D., Writer
USA
6
Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Aerospace Engineering, University of Liège
Belgium
7
Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSW
Australia
8
Nguyễn Phạm Điền, Independent Researcher
Australia
9
NguyễnThái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de Paris
France
10
Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation
USA
11
Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South Wales
Australia
12
Phạm XuânYêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VI
France
13
Thái Văn Cầu, M.S., Space System Specialist
USA
14
Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology Foundation
USA
15
Trương PhướcTrường, Honorary Professor, The University of Sydney
Australia
16
NguyễnThị Hải Yến, Ph.D. Engineering, Environment Ecology
Germany
17
Phan Hoàng Đồng, Ph.D, Forestry
Germany

Notice:
  1. This letter belongs to the signatories listed above.
  2. The letter may be updated with new endorsements. 
Contact for the Letter:
Support CátTiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

SCT: Xin đăng lại Thư ủng hộ Nhóm Yêu quý bảo vệ Cát tiên đã kiến nghị dừng và loại bỏ 02 DA Thủy điện ĐN 6 & 6A từ tháng 11/2012 nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và thư này sẽ góp phần cảnh tỉnh những ai nhân danh trí thức để vụ lợi.
Trân trọng giới thiệu!

No comments:

Post a Comment