Thursday, August 22, 2013

Công ty SKEX (CH Séc) cam kết tài trợ tài chính cho chủ đầu tư ĐLGL xây dựng hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A?
SKEX (CH Séc) cam kết tài trợ gần 1 tỷ USD cho DLGL
Ngày 31/5/2011, tại Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã diễn ra Lễ ký kết tác tài trợ vốn và hợp tác đầu tư giữa Công ty SKEX a.s. (Cộng hòa Séc) và Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL)
Hai bên thống nhất hợp tác đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, và các dự án phát triển khác tại Việt Nam theo tỷ lệ đầu tư vốn sẽ được hai bên bàn bạc cụ thể.
Công ty SKEX cam kết sẽ cung cấp nguồn vốn tín dụng khoảng gần 1 tỷ USD cho các dự án của DLGL đặc biệt là trong việc đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện.
Đây là sự kiện hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho DLGL thực hiện thành công định hướng chiến lược giai đoạn 2011 - 2020.  
Skex được thành lập vào năm 1966, là công ty đầu tư xây dựng của CH Séc về các ngành năng lượng, cung cấp thiết bị về năng lượng. Skex có kinh nghiệm trong xây dựng nhà máy thủy điện công suất khác nhau trên thế giới. Công ty đã cung cấp thiết bị và cố vấn cho một số thủy điện tại Việt Nam như Dray-Linh, Suối Cun, An Điềm, Thác Bay, Mộc Châu. Các máy móc thiết bị của Skex cũng được xuất khẩu đi nhiều nước: Argentina, Bangladesh, Cuba, Brazil, Bungari, Hungary, Indian, China, …
  
  
Phái đoàn công ty Skex chụp hình lưu niệm tại DLGL
   
  
   
Ông Bùi Pháp - Chủ tịch DLGL ký hợp đồng với ông Skex a.s. Slavovnik Kralik - Chủ tịch HĐQT SKEX a.s..
  
  
  
     
DLGL

No comments:

Post a Comment