Sunday, August 18, 2013

Tác động môi trường lên ĐDSH (Biodiversity) và đa dạng văn hóa (Cultural Diversity) bị làm ngơ hay phớt lờ.

Ít chú ý đến tác động môi trường lên ĐDSH16/08/2013, 04:10:10 PM (GMT+7)

(Vfej.vn)-Ở Việt Nam, hầu hết các báo cáo đánh giá tác động môi trường rất ít chú ý đến tác động tiềm tàng của dự án đến đa dạng sinh học (ĐDSH)- TS Phạm Hoàng Lan, Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam, nhận định.

“Do vậy các tác động chủ yếu đến đa dạng sinh học hầu như bị bỏ qua trong quy trình đánh giá tác động môi trường hiện nay”, TS Lan phát biểu tại hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 4 về “Quy hoạch môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường” ngày 15/8 ở Hà Nội.
Theo TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học&Xã hội Việt Nam), việc đánh giá tác động môi trường vẫn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém về chất lượng, thiếu tuân chủ quy trình nhất quán, như pháp luật đã uy định và thực tiễn đòi hỏi.
“Có thể thấy rằng, đánh giá tác động môi trường đã và đang bị hành xử như là một thủ tục thuần túy, chỉ nhằm hợp thức hóa quá trình thẩm định và phê duyệt các dự án hoạt động đầu tư”, ông Hùng thẳng thắn, “Bản thân quy định luật pháp hiện hành về đánh giá tác động môi trường cũng chưa chặt chẽ.”
TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam, cho biết trong 20 năm thực hiện đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, nhiều thay đổi, cải tiến đã được đưa ra. Nhiều nội dung quan trọng về đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường cũng đang được xem xét, điều chỉnh.
Đánh giá tác động môi trường bao gồm cả đánh giá môi trường chiến lược là vấn đề quan trọng cần được cập nhật và trao đổi thường xuyên cả về lý luận và thực tiễn để không ngừng hoàn thiện.
Minh Phúc

No comments:

Post a Comment