Tuesday, August 6, 2013

Loạt bài của SCT về Thủy Điện Đồng Nai 6 và 6A!

Loạt bài của SCT về Thủy Điện Đồng Nai 6 và 6A trước khi hội đồng thẩm định DTM họp xét vào tháng 8 này.

Bài 1: Về quan điểm sử dụng tài nguyên và phát triển cần được tham chiếu và thống nhất trước khi đi vào xem xét hay thực hiện ĐTM của dự án thủy điện ĐN 6 và ĐN 6A. 
Báo cáo ĐTM chỉnh sửa sau cùng  này (tháng 6.2013) đã cập nhật và vận dụng các văn bản pháp lý công bố gần nhất là Nghị định 67/2012/ND9-CP ban hành ngày 10/09/2012, và thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013. Nhưng thực tế là đã “quên đi” một văn bản quan trọng là Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh (ngày 25/9/2012). Trong văn bản này thể hiện quan điểm rất rõ ràng về của QG về phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay: Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Tăng trưởng xanh dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên (bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường), giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế; Đồng thời, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.
Việc xây dựng các VQG trên cả nước cũng như VQG Cát Tiên (từ năm 1992 trên nền tảng khu bảo tồn Nam Bãi Cát Tiên) cũng là thể hiện không chỉ là ý chí mà còn là hành động xuyên xuốt từ hàng chục năm qua của QG về phát triển và bảo tồn. Chính vì vậy mà mọi ý định, hành động gây xâm hại tới những nơi được quy hoạch bảo tồn cần được ngăn ngừa. Đây cũng là điều phù hợp với tinh thần nói chung của Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã họp lần thứ 3 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiên cứu, tổng hợp đề xuất, xây dựng hoàn chỉnh Đề án bảo vệ rừng và khai thác gỗ rừng giai đoạn 2013-2020, trong đó có trọng tâm là đề xuất tạm đóng cửa rừng, ngừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên toàn quốc. Nguồn [http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Xem-xet-kha-nang-tam-dong-cua-rung-tu-nhien-tren-toan-quoc/201210/152207.vgp]. Trong khi dự án chưa nêu rõ cụ thể việc trồng rừng hoàn trả từ diện tích sử dụng thế nào, quy phạm Luật đa dạng sinh học và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. (còn nữa)

No comments:

Post a Comment