Monday, August 5, 2013

Lời "nhóm lợi ích" lãnh, lỗ có dân lo!

Ông Đặng Công Ba (cử tri P.An Hải Tây) cho rằng, chưa có bộ, ngành nào chịu trách nhiệm trong vụ việc tại thủy điện Đồng Nai 6 - 6A. Trong khi đó, các bộ thì đổ lỗi cho nhau còn quan chức thì đỗ lỗi cho đơn vị chủ đầu tư. Những bất cập trong thủy điện tại Bắc Trà My (Quảng Nam) chưa giải quyết xong thì người dân lại tiếp tục lo lắng về dự án thủy điện Đồng Nai 6 - 6A này.
Trả lời cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh, cho biết: Thủy điện Đồng Nai 6 - 6A đang được các bộ đi kiểm tra. "Nước mình làm thủy điện quá nhiều, còn các nước họ làm vừa phải thôi. Trong khi đó, các sự cố xảy ra thì không một bộ ngành nào dám đứng ra chịu trách nhiệm", ông Thanh nhận xét.

“Mình làm thủy điện một chặp thì tích nước lại ở thượng nguồn luôn, giữ nước ở đó mà không cho về hạ lưu khiến nước sinh hoạt, nông nghiệp không có. Cái này ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã có chuyện đó rồi”, ông Thanh nói thêm.
Tham khảo:

No comments:

Post a Comment