Thursday, August 8, 2013

Gần 5.000 người ký tên kiến nghị online dừng Thủy điện Đồng Nai 6, 6A trong một tháng năm 2012!

4.200 người ký tên kiến nghị dừng Thủy điện Đồng Nai 6, 6A

(Dân Việt) - Các nhà khoa học thuộc Nhóm Yêu quý bảo vệ Cát Tiên vừa gửi thư kiến nghị dừng triển khai 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Các nhà khoa học thuộc Nhóm Yêu quý bảo vệ Cát Tiên vừa gửi thư kiến nghị đến Văn phòng Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học - Công nghệ & Môi trường của Quốc hội và các cơ quan liên quan về việc dừng triển khai 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Trong thư kiến nghị lần này, nhóm cũng yêu cầu rút 2 dự án này khỏi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII).
Đồng thời, các nhà khoa học cũng kiến nghị khẩn trương có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tiến đến quản lý và phát triển bền vững phức hợp Vườn quốc gia Cát Tiên.
Đại diện Nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên - Th.S Nguyễn Huỳnh Thuật cho biết, tính đến cuối tháng 10.2012, gần 1 tháng sau khi phát động, đã có hơn 4.200 người ký tên ủng hộ việc dừng 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

No comments:

Post a Comment