Sunday, November 18, 2012

Vè Thủy điện -> Thư giãn cuối tuần, 18.11.2012 [2]

Vè Thủy điện
- Bee SCT - 


Ve vẻ vè ve
Cái vè thủy điện
Có bà sĩ tiến
Vô đến Sông Tranh
Xách váy ngó quanh
Phán rằng chuyện nhỏ
Dân nhát như thỏ
Lại thấp ai-qui ( IQ)
Rung lắc tí ti

Chưa gì đã chạy! 
Có thày không dạy
Nghiên cứu Đồng Nai
Viết thuê lần hai
Đê tê mờ ét ( ĐTMs)
Tọa độ sai bét
Lẫn lộn ích y ( x; y)
Múi chiếu chẳng ghi
Sao mà khôn vậy?
Vẫn là điểm ấy
Không thích thì thôi
Vũng lộn lên đồi
Ai người cãi được!
Thật là vô phước
Nhắm mắt vì tiền
Dù biết trước tiên
Phải xin Quốc hội
Làm nhanh chạy vội
Nộp tận Thủ đô
Luật pháp phớt lờ
Coi như không tính
Nghị quyết bốn chín ( NQ 49/2010/QH 12)
Không dám đưa vô
Viện dẫn hàng lô
Cái cần không có…
Tư vấn kiểu đó
Dạy dỗ được ai
Nói cứ như đài
Làm sao động đất!

Nhưng Trời có mắt
Báo chí công khai
Điểm mặt anh tài
Cóp bi cắt dán
Quyết bênh Dự án
Hội họp triền miên
Dân chúng muốn điên
Thôi thì xem xét
Hồ sơ khét lẹt
Thẩm định vẫn mần
Công khai đấy chứ
Có tay thi kứ
Đeo số mười ba
Tình thương bao la
Xót xa doanh nghiệp
Xăn tay nghĩa hiệp
Chỉ mặt phóng viên
Câu kết vì tiền
Bầy đàn, lợi ích
Xúm vào công kích
Phá rối người ta…
Tôi gọi người ra
Thanh tra cho biết!

Chuyện dài khôn xiết
Dích dắc dằng dai
Nén tiếng thở dài
Hồi sau sẽ rõ…


Note 20-11: Cá giáo sư nói với các sinh viên " Ráp cái tu-bin Kaplan ở ĐN6 này thì các con vẫn cứ ngược sông lên chơi ĐN 5 vô tư!"

No comments:

Post a Comment