Tuesday, November 13, 2012

Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

SavingCTNP - Lá thư nêu lên quan điểm khách quan và nghiêm túc, mang tính thuần túy về nghiên cứu và khoa học kỹ thuật, ủng hộ Kiến nghị là tiếng nói đồng thuận của mọi giới trong việc bảo vệ môi trường VQG Cát Tiên.


Thư Ủng hộ Kiến Nghị của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Ngày 11, tháng 11, năm 2012

Thân gởi Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên

Chúng tôi là những người Việt từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến sự phát triển bền vững, bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sống và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chúng tôi nhiệt thành ủng hộ kiến nghị bảo vệ rừng quốc gia Cát Tiên các bạn đã khởi xướng với những dữ kiện và luận điểm hết sức thuyết phục. Chúng tôi muốn góp thêm một số ý kiến với các bạn, hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ quan tâm và quyết định ngưng xây dựng hai nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì các tác động nguy hại của chúng đối với Cát Tiên, một di sản môi sinh và văn hóa hiếm quý của dân tộc Việt Nam và thế giới.   
 
Xây thêm hai đập thủy điện trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Cát Tiên là vi phạm Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam và vi phạm sự cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ vùng ngập nước Ramsar cho khu phức hợp Bàu Sấu và khu dự trữ sinh quyển (Biosphere Reserve). Đó là chưa nói đến việc hủy hoại  môi trường VQG Cát Tiên có thể là nguyên nhân khiến UNESCO không công nhận VQG Cát Tiên là Di sản quốc tế, Di sản văn hóa Óc Eo và Không gian văn hóa Cồng Chiêng.

Lợi ích kinh tế từ thủy điện không xứng đáng với thiệt hại và tai hại có thể xảy ra. Phá rừng là đi ngược lại với trào lưu thế giới vì mất đi lợi nhuận rừng có thể đem lại từ cơ chế REDD (Reduced Emission from Deforestation and Degradation).

Tổng số diện tích rừng mất vĩnh viễn dành cho hai nhà máy thủy điện ĐN 6 và ĐN 6A là 3.200.000 mét vuông. Theo báo cáo ĐTM tổng số ngân quỹ dành ra để trồng lại rừng và nuôi thú vật trong mười năm là 95 tỉ VND chỉ tương đương 1% vốn đầu tư, vỏn vẹn là 14 cents US cho mỗi mét vuông mỗi năm. Tài nguyên môi sinh và di sản quốc gia sẽ bị đánh mất trong cuộc trao đổi hoàn toàn không tương xứng so với các lợi ích đầu tư thủy điện.

Các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai  2, 3, 4, 5 ở trên và Trị An cuối nguồn đã tận dụng 90% tiềm năng thủy điện của sông Đồng Nai. Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn tồn tại được là nhờ vào khúc sông còn sót lại nằm giữa các nhà máy này. Dự án Đồng Nai 6 và 6A sẽ chiếm lấy thượng nguồn Cát Tiên và thay đổi chế độ thủy văn, chu trình ngập lụt, hủy diệt môi trường sống còn lại trong lưu vực. Các con đường mới sẽ làm đi vào đập sẽ khiến nạn phá rừng tăng lên và việc đánh bắt thú hoang tàn khốc hơn. 

Cát Tiên là kho tài nguyên hiếm quý cuối cùng còn sót lại của lưu vực Đồng Nai, một kho sinh quyển giá trị bất khả xâm phạm của Việt Nam và cả nhân loại không thể bị hy sinh vì 212 MW, số năng lượng thủy điện này có thể có được bằng cách tiết kiệm hoặc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn không cần thêm nhà máy mới. 

Chúng tôi nhận định rằng đã đến lúc chính phủ cần rút kinh nghiệm về các thiệt hại và tai họa từ  các chương trình phát triển thủy điện không bền vững. Các đập thủy điện A Vương, Sông Tranh 2 và Dakrong chắc chắn đã được chính phủ cứu xét và chấp thuận là đúng tiêu chuẩn, nhưng trong thực tế, tất cả đã gây ra tai họa và không an toàn. Do đó, chính phủ cần quyết định ngừng mọi kế hoạch khai thác các dự án thủy điện mới, để tập trung nỗ lực thẩm định lại các đập đã xây và toàn diện các tiêu chuẩn thủy điện hiện có. Cần xét lại tiêu chuẩn báo cáo dự báo tác động môi trường, nghiên cứu khả thi, thiết kế, xây dựng, điều hành-vận hành, kiểm tra, bảo trì nhà máy và kiến trúc đập để bảo đảm an toàn cho dân cư hạ lưu và giảm thiểu các tác động môi sinh của thủy điện. 

Chính phủ nên dứt khoát  loại bỏ những dự án chỉ có lợi ích riêng cho những nhóm đầu tư tham lam đang hủy hoại tài nguyên quốc gia và gây thiệt hại to lớn về tài sản và cuộc sống an toàn của người dân.  Đây là trách nhiệm của Chính phủ cần được thể hiện trước nhân dân và lịch sử.

Chúng tôi đã nghe tiếng kêu cứu cho Cát Tiên của Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên. Với hàng ngàn chữ ký khắp thế giới, Rừng quốc gia Cát Tiên và di sản văn minh Óc Eo và văn hóa Cồng Chiêng sẽ  không bị hy sinh trong thầm lặng.

Cùng với nhiều người và nhiều giới quan tâm, chúng tôi ký tên dưới đây.

Trân trọng,


Danh sách chữ ký đến ngày 11, tháng 11, năm 2012:

1
Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management Consultant
France
2
Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins University
USA
3
Mai Nghiêm, M.Sc., Biologist
Canada
4
Ngô Minh Triết, P.E., Structural Engineer
USA
5
Ngô Thế Vinh, M.D., Writer
USA
6
Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Department of Aerospace Engineering, University of Liège
Belgium
7
Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSW
Australia
8
Nguyễn Phạm Điền, Independent Researcher
Australia
9
Nguyễn Thái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de Paris
France
10
Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation
USA
11
Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South Wales
Australia
12
Phạm Xuân Yêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VI
France
13
Thái Văn Cầu, M.S., Space System Specialist
USA
14
Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology Foundation
USA
15
Trương Phước Trường, Honorary Professor, The University of Sydney
Australia
16
Nguyễn Thị Hải YếnPh.D Engineering, Environment Ecology
Germany
17
Phan Hoàng Đồng, Ph.D, Forestry
Germany


Chú Thích:

1.    Lá thư này thuộc về các chữ ký trong danh sách ghi trên.
2.    Danh sách này sẽ được tiếp tục cập nhật khi có thêm chữ ký.  
Địa chỉ liên lạc chung của lá thư:
Thư Ủng Hộ Cát Tiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

***************

BẢN TIẾNG ANH:


Supporting Letter for the Petition to Save Cat Tien by the Love & Save Cat Tien National Park Group in Vietnam
November 11, 2012
Dear Love & Save Cat Tien National Park Group,
We the undersigned, Vietnamese from around the world, are concerned for the sustainable development of our country, the preservation of its cultural heritage, the protection of its environment and the conservation of its natural resources. We wholeheartedly support your Petition to save Cat Tien National Park  with its very convincing arguments.
We would like to contribute a few additional thoughts, in the hope that the Government of Vietnam will be persuaded to cancel the Dong Nai 6 and Dong Nai 6A hydropower projects in view of the adverse impacts they would have on Cat Tien National Park, a rare and precious ecological and cultural heritage for Vietnam and the world. 
The construction of these two additional hydropower plants within the strictly protected zone of Cat Tien National Park would be a violation of Vietnam’s Law for the Protection of Biodiversity and of the Ramsar Convention on Wetlands regarding the Bau Sau (Crocodile Lake) Wetlands and Biosphere Reserve. These dams would also undermine the case for Cat Tien National Park to be recognized by UNESCO as a World Heritage, together with the Oc Eo Cultural Heritage Site and the Space of Gong Culture. 
The potential benefits of the two hydropower projects do not justify their cultural, environmental and social costs. The deforestation they would cause goes against the current international trend of achieving economics and conservation benefits by using the REDD (Reduced Emission from Forest Destruction and Degradation) mechanism. 
An area of 3,200,000 square meters of forests would be permanently lost. According to the project environmental impact assessment report, the total budget set aside for forest restoration and wild life preservation will be VND 95 billions or just 1% of total investment, equivalent to 14 US cents per square meter per year. The ecological loss would hugely outweigh the economic benefits.
It is important to point out that 90% of the total hydropower potential of the Dong Nai river has already been exploited by the DN 2, 3, 4, 5 and Tri An dams. Cat Tien National Park is the last forest area left unexploited between them. The proposed locations for DN 6 and DN 6A are immediately upstream of Cat Tien and the reservoir operation would alter the hydrological regime and the flood cycles, destroying the ecological environment of Cat Tien. The proposed new access roads to these dams and reservoirs would provide easy access for illegal loggers and poachers.
Cat Tien National Park is the last surviving native forest in the Dong Nai river basin after three decades of hydro development. It represents an ecological treasure for Vietnam and the world. Cat Tien should not be sacrificed for 212 MW of hydropower, which could be easily recovered by more efficient energy usage.
The Vietnamese government should draw lessons from the failure of previous hydropower projects due to unsustainable development methods. Projects such as A Vuong, Song Tranh and Dakrong must have been determined to have met national standards, yet they have all turned out to be dismal failures, causing safety problems and disasters for the people. A national moratorium should be issued on all dam construction and all existing dams should be subjected to safety inspection and re-certification. It's time to reassess and update the national standards for EIA, design, construction, supervision, operation, maintenance and monitoring of the dams to protect the people living downstream and minimize the environmental impacts of hydropower development. 
The government should prevent any projects that only benefit self-interest groups seeking to profit from the destruction of national resources while putting people’s lives and properties in danger.
Your call to save Cat Tien has been heard worldwide. Your petition, which has gathered thousands of signatures, will ensure that Cat Tien National Park, together with Oc Eo’s Cultural Heritage and the Space of Gong Culture, will not be silently destroyed.   
Respectfully,
List of Signatures November 11, 2012:

1
Đặng Đình Cung, Doctor Engineer, Industrial Management Consultant
France
2
Lê Xuân Khoa, Adjunct professor (ret.), Johns Hopkins University
USA
3
Mai Nghiêm, M.Sc., Biologist
Canada
4
Ngô Minh Triết, P.E., Structural Engineer
USA
5
Ngô Thế Vinh, M.D., Writer
USA
6
Nguyễn Đăng Hưng, Ph.D., Professor Emeritus, Aerospace Engineering, University of Liège
Belgium
7
Nguyễn Đức Hiệp, Ph.D., Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage NSW
Australia
8
Nguyễn Phạm Điền, Independent Researcher
Australia
9
NguyễnThái Sơn, Ph.D., Academie de Geopolitique de Paris
France
10
Phạm Phan Long, P.E., Chairman, Viet Ecology Foundation
USA
11
Phạm Quang Tuấn, Ph.D., Associate Professor, University of New South Wales
Australia
12
Phạm XuânYêm, Professor, Research Director, CNRS & University Paris VI
France
13
Thái Văn Cầu, M.S., Space System Specialist
USA
14
Trần Đình Dũng. M.S., Executive Director, Viet Ecology Foundation
USA
15
Trương PhướcTrường, Honorary Professor, The University of Sydney
Australia
16
NguyễnThị Hải Yến, Ph.D. Engineering, Environment Ecology
Germany
17
Phan Hoàng Đồng, Ph.D, Forestry
Germany

Notice:
 1. This letter belongs to the signatories listed above.
 2. The letter may be updated with new endorsements. 
Contact for the Letter:
Support CátTiên
c/o Viet Ecology Foundation (VEF)
4888 NW Bethany Blvd., Ste. K5232
Portland, OR 97229 - USA
Email Address: vefmedia@vietecology.org

8 comments:

 1. Supporter of Save Cattien GroupNovember 13, 2012 at 12:35 PM

  Trích báo NLĐ số ra sáng nay:"
  Dũng
  13/11/2012 07:01
  Tôi có xem trực tiếp, thấy Bộ trưởng bộ Công Thương trả lời một cách tránh né, đá bóng sang chân Thủ tướng, trong khi đó là trách nhiệm trực tiếp của bộ Công Thương, khi bị chất vấn rát quá, bộ trưởng nói chưa thông, hiểu hết các luật, các qui định,...? Ngộ thật một dự án lớn trên bình diện rộng, tại một vùng đệm có tính giá trị sinh học mang tầm quốc gia, tính quốc tế mà bộ trưởng chẳng để ý gì? Phải chăng đây là cách làm việc của bộ trưởng đối với những dự án trước đây sao? Trình là duyệt hả???? Khi bị phản đối thì xem xem xét xét lại????? Khi không bị phản đối thì coi như phù phép cho "con Voi chui lọt lỗ kim"? Comment này tại http://nld.com.vn/20121113122618251p0c1002/du-an-thuy-dien-dong-nai-66a-mong-bo-truong-manh-dan-loai-bo.htm và tham khảo update tại http://nld.com.vn/20121113075641627p0c1002/vu-song-tranh-2-vay-la-cung-chua-biet-nen-di-hay-o.htm
  Hy vọng, đến kết thúc kỳ họp Quốc hội thì QH đề nghị đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận-trả lời chính thức.

  ReplyDelete
 2. Supporter of Save Cattien GroupNovember 13, 2012 at 12:52 PM

  Tin mừng cho cả nhà:
  Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, nói: “Nếu ở phần thẩm định, các nhà khoa học trong hội đồng thẩm định ở Bộ Tài nguyên&Môi trường khẳng định các tổn hại về môi trường là không thể thay thế được, và nếu Bộ TN&MT chủ trì cùng với các bộ trình Chính phủ đề nghị dừng, và Chính phủ quyết dừng. Chắc chắn chúng tôi không đòi hỏi gì. Coi đây là một tai nạn lớn của doanh nghiệp”.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ông Đỗ Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thủy điện, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương, cho biết, ngay cả khi báo cáo ĐTM được hội đồng thẩm định của Bộ TN&MT phê duyệt, dự án không phải trình lên Thủ tướng Chính phủ là xong mà Chính phủ còn trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương.

   Delete
 3. Nguyen Huynh Thuat (Nguyễn Huỳnh Thuật)November 13, 2012 at 1:22 PM

  Ý kiến cử tri gửi gắm tại kỳ họp Quốc hội (kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, năm 2012)

  * Ông VÕ VĂN CHÁNH (phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đồng Nai):

  Quyết sớm để dân an tâm, tin tưởng

  Tỉnh Đồng Nai sau khi tổng hợp ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý đã góp ý bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên - môi trường, báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ. Trong đó chúng tôi nói rõ hai dự án này có đến sáu tác động tiêu cực phát sinh đến môi trường vùng hạ lưu trên địa bàn Đồng Nai rất lớn.

  Thêm nữa, văn bản do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 31-8-2011 chỉ đạo: “Trường hợp diện tích rừng và đất cần cho dự án có thể chuyển đổi mục đích sử dụng mà ảnh hưởng đến tiêu chí, mục đích và nội dung xác lập vườn quốc gia Cát Tiên và khu rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thì dừng xây dựng dự án”.

  Như vậy hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A phải dừng ngay. Quốc hội, Chính phủ quyết ngay việc này sớm thì hàng triệu người dân ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai sẽ an tâm, tin tưởng hơn về các quyết sách đã đưa ra.

  HÀ MI ghi
  Link: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/520203/Thuy-dien-lam-kho-bo-truong.html

  ReplyDelete
 4. Supporter of Save Cattien GroupNovember 13, 2012 at 3:58 PM

  * Ông Lê Văn Dũng (nhà E3 khu 7,2ha, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội):

  Chưa rõ trách nhiệm (Từ thuỷ điện Sông Tranh 2 đến thuỷ điện ĐN 6&6A)

  Tôi không hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng Dũng khi nói về vấn đề an toàn ở các thủy điện. Đại biểu hỏi một vấn đề đang rất nóng khi liên tục xảy ra động đất ở thủy điện Sông Tranh 2, động đất như vậy thì bộ trưởng phải dũng cảm nói trước quốc dân đồng bào rằng có an toàn thật không? Còn cứ nói an toàn nhưng vẫn liên tiếp xảy ra động đất như thế thì làm sao mà dân ở được. Còn cứ viện dẫn nhà khoa học thì ngay các nhà khoa học cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Là bộ trưởng thì phải khẳng định bằng trách nhiệm chính trị trước dân. Nếu bộ trưởng nói an toàn mà khi có vấn đề thì bộ trưởng chịu trách nhiệm, phải dám cam kết như thế người dân mới không lo, còn cứ chung chung thì khó thuyết phục.Rồi tiếp theo thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ ra sao và hàng triệu cư dân hạ lưu và hàng tỷ loài sinh vật, hàng trăm, hàng ngàn loài quý hiếm đặc hữu sẽ đi về đâu???

  X.LONG ghi

  ReplyDelete
 5. Nguyen Huynh Thuat (Nguyễn Huỳnh Thuật)November 14, 2012 at 1:49 AM

  Trích thư from chị TS. Nguyễn Thị Hải Yến(Thành viên của nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên):
  "Dear anh Thuật và nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên,

  Yến giật mình khi đọc tin đăng về trả lời PV của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bởi nếu mình không tỉnh và ko nắm rõ pháp lý quá trình xây dựng dự án và ĐTM thì mình sẽ bị ru ngủ bởi cách trả lời của Bộ trưởng, cho đến khi mình tỉnh thì mọi cái đã an bài rồi, mọi chuyện đã rồi. Thuật và nhóm Cát Tiên ạ, nếu nói bước thành lập dự án đang đi đúng qui trình như Bộ trưởng Huy Hoàng trả lời là không đúng, bởi khi xây dựng (mới chỉ bước proposal) nó đã vi phạm về mặt pháp lý rồi. Bởi nó vi phạm hàng loạt các luật và công ước, như luật sử dụng và chuyển đổi đất rừng cho mục đích khác, luật ĐDSH, hoặc công ước Ramsar, v.v. Còn nếu trả lời như Bộ trưởng thì những cái vi phạm trên đã được bỏ qua hoặc làm mờ đi, và mọi cái đã được thu hẹp về báo cáo ĐTM. Đúng như anh Tuấn Anh nói, ĐTM nó chỉ là một công cụ giúp một phần trong bức tranh tổng thể của quá trình xây dựng dự án. Tất nhiên, nó cũng đóng vai trò rất quan trọng để có được final decision và decision-making.

  Trong hoàn cảnh 2 dự án DN6 và 6A, chủ đầu tư đã bỏ ra 2 lần tiến thuê làm ĐTM họ sẽ khó lòng mà từ bỏ cái họ đã đầu tư, kiểu gì, cho dù có bị phá sản thì họ cũng muốn chạy đến cùng để thắng và bán dự án. Hơn nữa, Viện TNMT của ĐHQG TPHCM cũng không dễ dàng gì chấp nhận để cho báo cáo ĐTM của họ chưa chuẩn. Nói tóm lại, nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (Love&Save Cattien Group) hiện nay đang ở thế 1 chọi (v.s) 3, Nhóm Cát Tiên >=< v.s Các bộ ngành liên quan + Chủ đầu tư + Nhóm thực hiện ĐMT.

  Vì thế nhóm cần phải tăng tốc làm việc với lãnh đạo các tỉnh ĐN, Lâm Đồng, Tp.HCM, Bình Dương và hiện nay một luật sư ĐBQH của TPHCM cũng đã lên tiếng, để cùng hợp tác, các tỉnh và ĐB quốc hội của các tỉnh sẽ là người truyền tải và chất vấn các vấn đề trên tại QH, còn phía nhóm Yêu quý BV Cát Tiên sẽ là người cung cấp thông tin cụ thể nhất là các phản biện khoa học nghiêm túc. Mình nghĩ nhóm nên liên lạc với Luật sư ĐBQH của TPHCM để thảo luận với luật sư về những nguyên tắc benefit sharing và sự chi trả của hệ sinh thái. Khi những thông điệp yêu cầu đền bù thiệt hại về môi trường và sinh thái rõ ràng thì sẽ đánh vào não chủ đầu tư nhiều hơn. Đồng Nai đã thắng vedan trong việc đòi bồi thường thiệt hại môi trường cho người dân, họ sẽ có khả năng và dễ dàng continue for this case. (tiếp tục thắng trong trường hợp này)

  Yến có thêm ý kiến này: thực ra qui trình xây dựng dự án liên quan đến môi trường cái sống lưng của nó là SEA (Đánh giá môi trường chiến lược) và EIA (DTM) để các decision-maker (nhà ra quyết định: Chỉnh phủ, QH) có được decision (quyết định đúng đắn). Yến thấy những ý kiến của anh Tuấn Anh* nó thuộc bước SEA . Sau khi thực hiện xong đánh giá môi trường chiến lược và thấy proposal không vi phạm SEA thì mới cho thực hiện EIA. Nhưng hình như dự án này quá vội vàng và ẩu thả là không thực hiện và không tuân thủ thực hiện bước SEA.
  With best regards,
  Hải Yến"

  * Theo nghị Quyết 49 của QH những Dự án có quy mô lớn về nguồn vốn đầu tư của NN và những Dự án có nguy cơ tác động cao tới môi trường như phá rừng...thì phải trình QH xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư (chưa phải là bước đồng ý cho thực hiện DỰ án hay không), đây được coi như là bước ĐTM sơ lược đối với các dự án có nguy cơ cao tới môi trường, nếu dự án không khả thi thì sẽ bị loại bỏ ngay tư bước này và không gây lãng phí cho Chủ Đầu tư và các cơ quan quản lý. Đây là cơ sở pháp lý quan trong nhất để Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý thực hiện các bước tiếp theo của Dự án. (Giống như Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Bộ giao thông đề xuất phải được QH xem xét chủ trương nếu QH đồng ý thì mới tiến hành nghiêm cứu lập Dư án một cách chi tiết).
  Như vậy, Dự án DN6 và DN6a là Dự án thuộc diện phải đưa ra QH xen xét chủ trường đầu tư vì có diện tích phá rừng đặc dụng đầu nguồn trên 50ha. Nếu Dự án chưa được Quốc hội đồng ý về chủ trường thì có nghĩa là Dự án chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện, kể cả bước lập ĐTM.

  ReplyDelete
 6. Member of Save Cattien GroupNovember 15, 2012 at 8:58 AM

  Trích tại mục Thủy điện: An toàn là trên hết!
  Thứ Năm, 15/11/2012 02:03 trên báo NLĐ http://nld.com.vn/20121115120711334p0c1002/thuy-dien-an-toan-la-tren-het.htm
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy khi trả lời chất vấn về thủy điện, trong đó có 2 dự án Đồng Nai 6, 6A và thủy điện Sông Tranh 2:
  Năm yêu cầu với thủy điện

  1. Bảo đảm yêu cầu an toàn về hồ, đập và tính mạng của nhân dân.

  2. Bảo đảm cho được chủ trương của Đảng, Nhà nước là di dân, tái định cư tới nơi ở mới phải tốt hơn nơi cũ.

  3. Không tác động lớn, xấu đến môi trường sống.

  4. Bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp của dự án thủy điện, cả về kinh tế - xã hội và môi trường.

  5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc lập dự án, thẩm định, thi công xây dựng và vận hành.

  Bình luận của nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên, trích:
  "1. TTg NTD nói đến "5 yêu cầu" đây chính là những then chốt tại "lối ra" lẫn "lối vào" Cát Tiên cho nhóm ĐLGL.

  2. Các yêu cầu then chốt này có thể này dùng "rà soát" tất cả các đập khác.

  3. Vậy 5 điều này là gì; có trong luật thủy điên VN và DTM chưa; và 5 điều như vậy là đủ cho quyết định go (tiếp tục thực hiện hai dự án ĐN 6&6A) hay no go (dừng dự án, rút ra khỏi quy hoạch sơ đồ điện 7) hay không?.

  4. Các điều này nêu mới có thì sẽ phức tạp: Công bằng mà nói, không thể cấm ai làm việc gì bằng cách làm thêm luật mới sau khi đơn xin đã nộp và đúng với tât cả các luật có trước".

  ReplyDelete
 7. Nguyen Huynh Thuat (Nguyễn Huỳnh Thuật)November 16, 2012 at 10:15 AM

  Information on Tuoi tre Newspaper this Fri Morning, good news, good moment on this occasion of my 35th Birhday (16.11)
  "Thứ Sáu, 16/11/2012, 07:55 (GMT+7)
  Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị Bộ Chính trị dừng thủy điện 6, 6 A
  TT - Ngày 15-11, ông Lê Hồng Phương - phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - cho biết vừa ký văn bản gửi Bộ Chính trị kiến nghị không đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
  >> Không nên làm thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

  Theo văn bản của Tỉnh ủy Đồng Nai, nếu triển khai xây dựng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trên thượng nguồn sông Đồng Nai sẽ góp phần tăng nguồn điện cho quốc gia. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của dự án này đối với môi trường vùng hạ lưu là rất lớn, nhiều khả năng sẽ phải đánh đổi nhiều thiệt hại chưa thể lường trước được về môi trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống người dân.

  Do đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị Bộ Chính trị cho ý kiến thống nhất, quyết định không đầu tư dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A."

  Nguyễn Huỳnh Thuật

  ReplyDelete