Thursday, September 19, 2013

VỀ VIỆC KIỂM ĐIỂM NGUYỄN HUỲNH THUẬT VÌ VIẾT TÂM THƯ ĐẾN CHỦ TỊCH NƯỚC

SCT-Với ý thức sáng tỏ và trách nhiệm tối cao của một công dân hiểu và yêu Cát Tiên nói riêng và thiên nhiên nói chung, anh Nguyễn Huỳnh Thuật đã có thư gửi Thủ tướng vào ngày 27.7.2011, thư gửi Chủ tịch nước vào ngày 30.10.2012 nhằm kêu "cứu" Cát Tiên. Anh đã cùng những người có cùng tâm huyết, chuyên môn và lý tưởng như anh đã sáng lâp Nhóm "Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên" để chung tay, góp sức bảo vệ Cát Tiên và thiên nhiên đang bị tàn phá khắp nơi. Anh Thuật và và tập thể SCT, tập thể những yêu quý bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường đã chung sức, chung lòng để những gì làm được cho Cát Tiên và màu xanh quê hương thì anh và nhóm SCT đã nổ lực làm một cách tốt nhất rồi. Việc Cát Tiên có được "cứu" vào giờ G hay không tùy thuộc vào tâm thức cộng đồng và lòng dân. Lòng dân đã tỏ thì "nhóm lợi ích", người quyết định đầu tư cuối cùng không thể làm khác đi, không thể khác ý dân đã sáng tỏ. Sau đây là thư của SCT gửi cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc anh Thuật bị kiểm điểm vì cho rằng vi phạm khi gửi thư cho lãnh đạo cấp cao.

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT)
Đồng kính gửi: Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 
(VỀ VIỆC KIỂM ĐIỂM NGUYỄN HUỲNH THUẬT VÌ VIẾT TÂM THƯ ĐẾN CHỦ TỊCH NƯỚC)


Thưa ngài Bộ trưởng, theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại văn bản số 1496/VPCTN-PL ngày 22 tháng 10 năm 2012 do ông Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ký về việc đề nghị Bộ NN-PTNT kiểm tra, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền, trả lời ông Nguyễn Huỳnh Thuật và Báo Người lao động việc kiểm điểm đối với ông Nguyễn Huỳnh Thuật có tuân theo các quy định của pháp luật không và tuân thủ theo điều luật nào?.

Tuy vậy, từ khi nhận được văn bản 1496 là ngày 30.10.2012 đến nay đã hơn 10 tháng nhưng ông Nguyễn Huỳnh Thuật và báo Người Lao động chưa nhận được trả lời của Bộ NN-PTNT theo chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Hôm nay chúng tôi, nhóm Yêu quý Bảo vệ Cát Tiên (SCT) viết thư này gửi đến Bộ NN-PTNT đề nghị có văn bản trả lời chính thức cho ông Nguyễn Huỳnh Thuật và Báo Người Lao động về việc này.

Thư này cũng được gửi cho Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Báo Người Lao động để biết.


BBT SCT

PS. Anh  Thuật có trả lời câu hỏi của một số phóng viên báo đài là vì sao mà anh hành động dũng cảm bảo vệ Cát Tiên và kiên định như vậy trong khi nhiều người biết nhưng không dám hành động như anh. Anh Thuật trả lời rằng: "Vì sự an nguy của muôn loài nguy cấp, vì sự an nguy của cộng đồng vùng hạ lưu hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, vì môi trường sống xanh cho con cháu mai sau mà Thuật phải dấn thân, phải chấp nhận đứng lên tranh đấu. Thuật làm được điều mà nhiều người biết, ủng hộ nhưng không dám đứng lên một cách công khai cũng là điều dễ hiểu. Thuật chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân, chấp nhận bị kiểm điểm và nghỉ việc ở Cát Tiên, chấp nhận bị an ninh theo dõi, chấp nhận có thể bị tai nạn,…. để lo việc chung của cộng đồng, của nhân loại. Giọt xót thương Cát Tiên ứa ra từ trong trái tim xuất phát từ cái hiểu Cát Tiên thúc đẩy Thuật hành động. Những mệnh lệnh xuất phát từ trái tim xuất phát từ cái hiểu và yêu Cát Tiên sâu sắc qua hơn 12 năm làm việc với rừng Cát Tiên và sống với đồng bào, dạy các em bản địa học tiếng Anh nơi đây. Thuật yêu lắm Cát Tiên, yêu lắm các em học sinh xung quanh rừng, yêu lắm cộng đồng những người bản địa nghèo khó đã-đang sống trong và xung quanh rừng, yêu lắm các loài động, thực vật đặc hữu-nguy cấp đang trên bến bờ tuyệt chủng,... Dù xa về địa lý nhưng Thuật tiếp tục đấu tranh để bảo vệ Cát Tiên, bảo vệ màu xanh và sự sống cho cộng đồng và cho môi trường tương lai tốt đẹp con em chúng ta còn có thể có mặt."

No comments:

Post a Comment