Friday, September 13, 2013

Thông cáo báo chí của VRN về dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6a


MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM (VRN)

Thông cáo báo chí
VRN hoan nghênh báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6a

Chúng tôi, các thành viên thuộc Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) quan tâm sâu sắc và bày tỏ sự ủng hộ báo cáo của Bộ TN&MT gửi Thủ tướng ngày 30/8/2013 về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6a.

Các nội dung trong báo cáo của Bộ TN&MT đã thể hiện sự nhìn nhận khách quan, thấu đáo của Bộ TN&MT cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM các dự án Đồng Nai 6 và 6A. VRN tán thành những nhận xét của Bộ TN&MT về những vấn đề môi trường của các dự án và những tồn tại của báo cáo ĐTM.

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam nhận thấy lưu vực sông Đồng Nai là một trong những lưu vực sông quan trọng bậc nhất của đất nước, chảy qua những vùng kinh tế năng động nhất của đất nước như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương v..v. Nơi đây từ thượng nguồn có Vườn Quốc gia (VQG) BiDoup Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng), và Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) được đánh giá là “điểm nóng” về đa dạng sinh học.  VQG Cát Tiên đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu Ramsar-Bầu Sấu, khu di tích quốc gia đặc biệt. VQG Cát Tiên là Trung tâm đa dạng sinh học cao của thế giới thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, và là vùng Chim Đặc hữu Đông Nam Á với nhiều loài quý hiếm và có giá trị toàn cầu. Lưu vực sông Đồng Nai cũng đang chịu áp lực rất lớn từ việc phát triển các hệ thống công trình thủy điện lớn nhỏ ở thượng và trung lưu. Bên cạnh những đóng góp cho nguồn điện quốc gia, những công trình này đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường thiên nhiên và xã hội trong lưu vực. Đó là những mất mát không thể tính toán và quy đổi kinh tế hết được và hầu như không có những biện pháp nào có thể giúp giảm thiểu. Việc tiếp tục xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính sông Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy con sông này vào tình trạng tồi tệ hơn về môi trường, sinh thái, đe dọa đến an ninh lương thực, an sinh xã hội và sinh kế của hàng chục triệu con người, làm ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế trong lưu vực. Do đó, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam cũng nhận thấy việc xem xét loại bỏ 2 dự án thủy điện ĐN 6 và ĐN 6a và những thủy điện khác tương tự ra khỏi quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai là rất cần thiết. 
    
Bám sát theo  tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng chính phủ về hai dự án này  “ nếu Bộ TN&MT thẩm định thấy các tác động lớn về môi trường thì kiên quyết dừng dự án” VRN kiến nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương loại bỏ 2 dự án này trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch thủy điện lưu vực sông Đồng Nai và loại bỏ các dự án thủy điện có ảnh hưởng tới các khu rừng đặc dụng, vườn quốc gia trong quy hoạch điện quốc gia.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chủ trương đúng đắn và chiến lược phát triển Xanh của chính phủ trong bối cảnh công nghệ năng lượng tái tạo phát triển vượt trội hoàn toàn có thể bổ sung nguồn năng lượng sạch, thay thế cho các công trình thủy điện gây tổn thất lớn cho môi trường sinh thái và an sinh xã hội như 2 dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6a.


Thông tin liên hệ các chuyên gia và thành viên VRN:

1.      TS. Đào Trọng Tứ, Chuyên gia thể chế, chính sách Tài nguyên nước và Lưu vực sông, cố vấn VRN. ĐT: 0913234562
2.      TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu- Đại học Cần Thơ. ĐT: 0913619499
3.      TS. Vũ Ngọc Long, Giám đốc Viện Sinh Thái Miền Nam. ĐT: 0962096690.
4.      TS. Lưu Hồng Trường, Phó Viện Trưởng Viện Sinh Thái học Miền Nam. ĐT: 0965610031
5.      TS. Hoàng Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh Thái học Miền Nam. ĐT: 0979129025
6.      TS. Lê Bửu Thạch, Trưởng phòng Sinh thái Cảnh quan SIE. ĐT 0977898308
7.      TS. Phạm Hữu Khánh, Vườn Quốc Gia Cát tiên. ĐT: 0918650184
8.      TS. Lê Phát Quới, Chuyên gia môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. ĐT: 0903613977
9.      TS. Đào Trọng Hưng, Chuyên gia về sinh thái, tái định cư, cố vấn VRN. ĐT : 0913004368
10.  Th.S Lâm Thị Thu Sửu, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) , Điều phối viên VRN. ĐT : 0945503508
11.  Cử nhân Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID).
ĐT: 0912713229
12.  TS. Đào Thị Việt Nga, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD).
13.  Th.S Đặng Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn (RDSC).
ĐT: 0913229762
14.  Th.S Bùi Phước Chương, Phó giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Nghiên cứu Quản lý tài nguyên (CORENARM). ĐT: 0913401374
15.  Lương Thị Trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM)
      16. Th.S Nguyễn Văn Quế, Chuyên gia nhóm Tư vấn Đánh giá Tác động Môi Trường và Xã hội, Thành viên VRN. ĐT: 0914125603 

VRN gửi trực tiếp cho SCT

No comments:

Post a Comment