Sunday, May 12, 2013

Tieu Thu Chanh Niem Mindful Comsumption

Ngày Môi trường thế giới năm 2013 hướng đến tiêu dùng bền vữngThứ hai, 06/05/2013, 11:35 (GMT+7)
Bộ TN-MT vừa có công văn gửi các tỉnh thành về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6-2013. Theo đó, chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm nay sẽ là “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”.
Mục đích của chủ đề này nhằm khuyến khích mọi người hãy chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, chủ đề này cũng là một chiến dịch toàn cầu nhằm chống lãng phí thực phẩm. Theo Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc hiện mỗi năm thế giới lãng phí 1,3 tỷ tấn thực phẩm, tương đương với 1/3 sản lượng lương thực toàn cầu. Trong khi đó, cứ 7 người thì có 1 người bị đói và 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết đói mỗi ngày.
Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN-MT, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường, cho biết, tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Trong đó đặt ra mục tiêu chung là tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chiến lược cũng đề ra 3 mục tiêu cụ thể, bao gồm tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao; nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Và cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.
Theo đó, chiến lược xác định ba nội dung nhiệm vụ chiến lược là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xanh hóa sản xuất thông qua việc thực hiện một chiến lược “công nghiệp hóa sạch”; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Do vậy, với ngày Môi trường thế giới năm nay, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động trồng cây, xây dựng những mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường; trao đổi kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình điểm khu dân cư và bảo vệ môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư; khơi thông những dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường sống tại cộng đồng…
PHÚC ANH

No comments:

Post a Comment