Friday, May 31, 2013

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Ngành giáo dục hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới31/05/2013, 06:19:39 AM (GMT+7)

(Vfej.vn)-Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2013), Bộ Giáo dục&Đào tạo tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ Bộ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện kế hoạch số 12KH/ĐTNK ngày 16/5/2013 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan trung ương về việc “Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013” và Chương trình công tác năm 2013 của Đoàn Thanh niên Bộ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ xây dựng kế hoạch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ&Môi trường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 vào chiều 5/6 nhằm tuyên truyền, phát động phong trào bảo vệ môi trường đến toàn thể các cơ sở đoàn trực thuộc và từng đoàn viên thanh niên Bộ Giáo dục&Đào tạo.
Nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ Bộ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; về tầm quan trọng của biển và hải đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đối với an ninh quốc phòng của đất nước.
Bám sát chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2013 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn là “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save), khuyến khích đoàn viên thanh niên hãy chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít ảnh hưởng đến môi trường.
Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, môi trường làm việc trong cơ quan và tại gia đình mỗi đoàn viên, thanh niên.
Các nội dung phát động bảo vệ môi trường như xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường; tiết kiệm nước, điện, giấy in; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong việc chuyển công văn; tái sử dụng các đồ vật, phương tiện làm việc cũ, giấy in hỏng; tắt các thiết bị điện, điều hòa khi đi ra khỏi phòng; hạn chế sử dụng điện tại cơ quan cũng như ở gia đình; không đun nấu trong cơ quan; tiết kiệm lương thực, thực phẩm tại gia đình; không lấy thừa khẩu phần ăn.

No comments:

Post a Comment