Friday, May 31, 2013

Thơ Bảo Vệ Môi Trường

Lời bài thơ Bảo Vệ Môi Trường


Trở về nguyên thủy dòng sông

Phù sa nặng hạt mênh mông cánh đồng

Ngô khoai sắn lúa ….gieo trồng

Xanh xanh tươi tốt tôi thầm ước ao


Dòng sông hiện tại ra sao

Bao mùa nước lũ tràn vào làng quê

Trẻ, già, trai, gái đắp đê

Bao đêm thức trắng tái tê tâm hồn


Dòng sông đỏ nặng phù sa

Vẫn dòng sông ấy…toàn là rác thôi

Động vật chết, xác nổi trôi

Con người sinh sống…và rồi phá tan


Một màu đem kịt, đen ngòm

Sinh vật chết đứng chẳng còn thở than

Mỗi mùa nước lũ tràn sang

Mang theo tất cả hoang mang con người


Nhìn dòng sông chảy giữa đời

Thi nhân đau đớn, khóc cười …đắng cay

Hãy cùng góp sức chung tay

Vì hệ sinh thái vì ngày tương lai

Sáng tác: Lê Thế Thành

No comments:

Post a Comment