Sunday, September 16, 2012

Tuoitre. Clip về ĐTM "Sự thật ở khu vực sẽ xây thủy điện Đồng Nai 6 & 6A"

Xin đưa lại một đoạn video được đưa trên YouTube, do nhóm PV Báo Tuổi trẻ gồm Hữu Hạnh, Đức Tuyên, Hồng Đức, Anh Đào thực hiện năm 2011, nói về bản ĐTM "xạo" cũ, nhưng vẫn còn tính thời sự.
http://www.youtube.com/watch?v=AfiaBEkTviM

No comments:

Post a Comment