Tuesday, September 11, 2012

Mấy ý kiến Tham vấn Cộng đồng độc lập về thủy điện Đồng Nai 6

Những ý kiến tham vấn cộng đồng do Nhóm Yêu quý Bảo vệ Rừng Cát Tiên của chúng tôi thực hiện trong thời gian qua hoàn toàn khác với các ý kiên tham vấn đã nêu trong DTMs đang trình thẩm định sớm


Cộng tác viên của Nhóm SavingCattienNationalPark có phỏng vấn, tham vấn cộng đồng nhiều người và tất cả họ đều nói KHÔNG với thủy điện. Tất cả họ đều chia sẻ thông điệp chính là:
"Phải quyết làm sao giữ đươc rừng và sông không bị cản"
"Vì rừng ở đây là Khu bảo tồn do vậy nếu xây dựng thủy điện xong thì sẽ có những hậu quả chúng ta không lường trước được"
"Tác động, tác hại tiêu cực thì nhiều lắm, hai tác hại trực tiếp rõ rệt nhất là đảo lộn đời sống bà con người bản địa Mạ khu vực dự án và thuận lợi hơn cho việc lâm tặc phá rừng, khó quản lý rừng hơn"
Kèm theo là các ảnh chụp những người được phỏng vấn trực tiếp, gồm có: Đại diện lãnh đạo xã, ấp khu vực hạ lưu dự án thủy điện Đồng Nai 6&6A, đại diện Hội Phụ nữ, đại diện các Dân tộc bản địa Mạ và Stiêng cùng đại diện dân tộc thiểu số: Tày và Sán Chi.

Đại diện hội phụ nữ khu vực hạ lưu dọc sông Đồng Nai là Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Phú Lập được lấy ý kiến tham vấn, 100% nói không với thủy điện!

Nhóm đại diện cộng đồng được lấy ý kiến tham vấn về xây dựng thủy điện Đồng Nai 6&6A

Nhóm đại diện lãnh đạo cộng đồng vùng hạ lưu là  Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Phú Lập dự án được lấy ý kiến tham vấn


Nhóm được lấy ý kiến tham vấn gồm đại diện lãnh đạo địa phương và dân tộc vùng hạ lưu Dự án

No comments:

Post a Comment