Thursday, September 27, 2012

Giữ gìn đất ngập nước RAMSAR để ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Thư ký Công ước Ramsar tại Thụy Sĩ đã công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu (vườn quốc gia Cát Tiên) có tầm quan trọng quốc tế thứ 1499 của thế giới theo danh sách Ramsar đồng thời là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam vào năm 2005. Chúng tôi tin rằng, Khu Ramsar Bàu Sấu này chắc chắn sẽ CHẾT nếu 2 Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A được cho phép xây dựng. Để cứu Khu Ramsar Bàu Sấu, cần Stop thủy điện ĐN6!  


Giữ gìn đất ngập nước để ứng phó với biến đổi khí hậu
11:40' 1/3/2010

Khu Bau Sau duoc cong nhan la vung dat ngap nuoc
Vùng đất ngập nước Ramsar Bàu Sấu (Vườn Quốc gia Cát Tiên)

Một phần đất ngập nước tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Với chủ đề trên, các hoạt động như phát tờ rơi, đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, thả chim phóng sinh,… đã diễn ra để kỉ niệm ngày Đất ngập nước 2010 tại Việt Nam. Sự kiện do Tổng cục Môi trường và Quỹ Môi trường Việt Nam tổ chức tại công viên Bách Thảo ngày 27/02/2010.Tham dự mít tinh có các vị lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia về Đa dạng sinh học, các tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, đoàn thanh niên Tổng cục Môi trường…

Thay mặt lãnh đạo Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bà Lê Thanh Bình, Quyền Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học đã đọc thư của Tổng thư ký  Công ước Ramsa Anada Tiega, khẳng định: Chủ đề năm nay tập trung vào 3 vấn đề chính là Đất ngập nước, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu với khẩu hiệu “Hãy giữ gìn các vùng đất ngập nước" để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm phản ánh tình trạng khẩn cấp về sự cần thiết phải có những giải pháp đối với những hậu quả mà biến đổi khí hậu có thể xảy ra.


"Đất ngập nước là những vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời, có nước chảy hay nước tù, là nước ngọt, nước lợi hay nước biển, kể cả những vùng nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp" - Điều 1 Công ước Ramsar
Năm 1989, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia Công ước. Đến nay, có 2 vùng đất ngập nước được công nhận, là Khu Ramsar Xuân Thủy (thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định) và Khu Ramsar Bàu Sấu (thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).
PGS.TS. Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có bài phát biểu về giá trị sinh thái, kinh tế của các vùng đất ngập nước và đề cập tới mối quan hệ giữa các vùng đất ngập nước đối với biến đổi khí hậu: “Các vùng đất ngập nước phục vụ sức khỏe và sự thịnh vượng của con người, nhưng đất ngập nước cũng thể hiện ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường và biến đổi khí hậu nếu không được quản lý tốt.”

Nguồn:  Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (Centre for Marinelife Conservation and Community Development - MCD

No comments:

Post a Comment