Friday, September 14, 2012

ĐTM thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A - MONRE sẵn sàng tạo cơ hội để mọi người phản biện


Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A
Sẵn sàng tạo cơ hội để mọi người phản biện
Ngày 13.09.2012, 07:16 (GMT+7)

SGTT.VN - Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Trung, phó trưởng phòng đánh giá môi trường tổng hợp, cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường, bộ Tài nguyên và môi trường (đơn vị vừa thực hiện khảo sát thực địa tại Cát Tiên) nói rằng, việc công khai, minh bạch là thể hiện quyền lực và uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy mà đơn vị của ông đã công khai biên bản về quá trình khảo sát phục vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Ông Trung khẳng định: bộ Tài nguyên và môi trường sẵn sàng lắng nghe, tổng hợp các ý kiến phản biện mang tính xây dựng, vì lợi ích của đất nước và cộng đồng để cân nhắc, xem xét trong quá trình thẩm định. Hội đồng thẩm định cũng sẵn sàng tạo cơ hội để đại diện các tổ chức phản biện tham dự phiên họp, phát biểu ý kiến trước hội đồng. Tuy nhiên, ông Trung lưu ý rằng, đây là việc làm chưa có tiền lệ, song với mức độ quan tâm lớn của người dân lẫn giới khoa học đến hai dự án có thể sẽ là cơ sở để bộ Tài nguyên và môi trường xem xét. Thạc sĩ Trần Văn Bình, nguyên phó trưởng phòng Khoa học kỹ thuật, hiện là hạt phó hạt Kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên, nói: “Đối với hai dự án thuỷ điện, cần phải tính toán kỹ, thực hiện nghiêm túc và đặc biệt là cần làm minh bạch, rộng đường cho dư luận xem xét, không việc gì phải giấu giếm”.

Có khá nhiều nhà khoa học khác từng đóng góp ý kiến về hai dự án thuỷ điện cho biết họ sẽ tham gia phản biện nếu bộ Tài nguyên và môi trường tạo điều kiện.
MAI QUỐC ẤN
Nguồn:

Tham khảo thêm: REDD+ là gì?
Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng
No comments:

Post a Comment