Monday, December 3, 2012

Hát để Bảo vệ Môi trường, chống Biến đổi Khí hậu - "Sing for the Climate"

SCT - Kính gửi quý anh chị em nghe bài hát về môi trường rất hay!
Bài này được hơn 80.000 người tham gia cùng hát ở Bỉ. 
Đây là phiên bản mới nhất, rất hấp dẫn, vui nhộn và có ý nghĩa lớn hơn khi mà đủ mọi tầng lớp đều tham gia, xuất phát từ chỉ 1 em nhỏ xuất hiện đầu tiên trên màn hình đã lan truyền tới tất cả mọi người trên hành tinh....

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We've got to build a better future

And we need to start right now

We're on a planet
That has a problem
We've got to solve it, get involved
And do it now now now
We've got to build a better future
And we need to start right now

http://www.deredactie.be/permalink/1.1493941

Bản dịch nhanh của SCT:

Chúng ta cần thức tỉnh
Chúng ta cần tỉnh ngộ / khôn ra hơn
Chúng ta cần mở to mắt của mình
Và hành động ngay ngay ngay!
Chúng ta phải dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn
Và chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ

Chúng ta sống trên hành tinh này
Một hành tinh đang có vấn đề
Chúng ta phải giải quyết nó, phải tham gia cứu chữa
Và hành động luôn luôn luôn!
Chúng ta phải xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn
Và chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ!

 "Sing for the Climate" video released

30/11/12 - Thursday saw the official release of the video clip "Sing for the Climate". The song is part of an awareness campaign to highlight the "sense of urgency" do tackle climate change. The initiative was taken by the Flemish film maker Nick Balthazar, who had 80,000 people singing in 180 different municipalities across Belgium in September (YouTube footage).

No comments:

Post a Comment