Tuesday, January 29, 2013

CỨ TƯỞNG BỞ

Bee.
Ở xứ L. ( lạ) có một cái tổ chức cũng rất là L. (lờ a la nặng lạ): Hội bẩn.
Người trong hội này thôi thì bẩn hòanh tráng, từ ăn bẩn, ở dơ, chơi bẩn, nghĩ bẩn…đại lọai cái gì cũng kèm từ bẩn hoặc siêu bẩn.
Chắc cũng có nhiều bổng lộc, vui thú gì đó nên nhiều người muốn xin gia nhập mà không được, rất khó khăn vì không đủ các tiêu chuẩn mà Hội bẩn đã ngầm đề ra.
Có một tay kia sau mấy lần xin gia nhập Hội bẩn không được, về tự rèn luyện, bổ xung, sửa đổi đến mức ai cũng phải kêu là hàng xóm có thằng chả bẩn chịu hết nổi.
Hắn ta khóai quá, nghĩ mình đắc đạo bèn viết tiếp Đơn xin gia nhập Hội bẩn. Sau khi kể một lọat thành tích bẩn và quá trình phấn đấu theo tiêu chí bẩn, để chắc ăn, cuối đơn hắn ghi chú một dòng thật nổi: Đơn này tui viết bằng giấy vệ sinh vừa xài xong.
Chờ mãi, không thấy Hội bẩn trả lời, hắn điên tiết bèn mò ra VP trung ương Hội quyết ăn thua đủ. Mặt hầm hầm, hắn hỏi Sếp thường trực đang nằm bốc mùi trên cái ghế mốc meo rằng tại sao các ông không duyệt thâu nhận tôi vô Hội? Sếp này bèn moi dưới gầm ghế đúng cái Đơn xin gia nhập của hắn ta và chậm rãi buông từng tiếng:

       -Sorry Sir! Hội chúng tôi không ai chùi đờ…ít bao giờ!

               Ảnh khuyến mại: Ai có lời bình hay nhất sẽ có thưởng Tết từ tác giả.

M
ồi:- Tải trọng cầu hả? Cho bi nhiêu thì cho!
       - Nghề mới: Biển báo trọng tải di động dành riêng…
       - Ai thấy mặt đâu mà sợ…

No comments:

Post a Comment